U heeft een goed veiligheidsslot in de deur gezet. Een veiligheidssluitkom plaatsen in het deurkozijn is dan ook van belang, zodat het dievengilde zich de moeite van het langskomen kan besparen. De metalen veiligheidssluitkom zorgt er immers voor dat het geen zin heeft om het hout van het kozijn weg te breken en zo de deur te openen. Als u de deur nog afwerkt na het plaatsen van het slot en de sluitkom, schilder dan niet over de voorplaatvan het slot en de sluitplaat van de veiligheidssluitkom. Hierdoor kan het slot minder goed gaan functioneren.

Stap 1
Teken op de deurpost de boven- en onderkant van zowel de nachtschoot als de dagschoot af. U doet dit door de schoten uit te draaien en op het kozijn af te tekenen met potlood.

Stap 2
Meet de afstand tussen de binnenkant van de deur en de buitenzijde van de nachtschoot.

Stap 3
Teken met behulp van de net gemeten afstand, de plaats van de nachtschoot af op het kozijn. Zet twee punten op de juiste afstand boven elkaar en trek hier een verticale lijn langs.

Stap 4
Leg de sluitplaat op de goede plaats op de deurpost. De net getekende lijn moet langs de schootgaten lopen. Teken de omtrek en de schroefgaten van de sluitplaat af op de deurpost.

Stap 5
Zet de sluitkom met de platte kant tegen het kozijn. Laat de schroefgaten over de afgetekende schroefgaten van de sluitplaat vallen. Teken met een potlood de omtrekvan de kom.

Stap 6
Boor gaten voor de sluitkom. Gebruik hiervoor een speedboor van 22 mm. Zet de punt van de boor steeds in het midden van de afgetekende sluitkom, op de lijn van de schroefgaten. Boor gaten van 26 mm diep. Om ervoor te zorgen dat u niet te diep boort, kunt u de boor afplakken met schilderstape.

Stap 7
Steek het hout dat nog over is, uit met een steekbeitel. Controleer steeds of de sluitkom past. Zorg ervoor dat u de deur niet beschadigt.

Stap 8
Schroef de sluitkom vast. Let erop dat de schroeven van de sluitkom schuin ingedraaid worden.

Stap 9
Steek de plaats, langs de sluitkom, waar de sluitplaat moet komen uit met de steekbeitel. De sluitplaat moet verzinken in het kozijn.

Stap 10
Schroef de sluitplaat vast tegen het kozijn.

Stap 11
Gebruik twee hamers om de lip van de sluitplaat om te slaan. Door de kunststof hamers te gebruiken beschadigt u het metaal niet. Zet één hamertegen de plaat aan en sla met de andere de lip om.

Gereedschappen

Materialen