Een speedboor is een uitsluitend voor het machinaal boren in hout bestemd boortype. De vrij dunne, cilindrische kolf loopt uit in een beitelvormig blad, voorzien van een centreerpunt. De boor maakt dan ook een gat met vlakke bodem met in het midden daarvan een puntig gaatje. Aanvankelijk werden speedboren alleen in de grotere diameters (vanaf 10 mm) gemaakt, maar ze zijn nu in diameters van 6 t/m 38 mm verkrijgbaar. Ze hebben dezelfde functie als slangeboren in de met de hand bediende booromslag. Dank zij de vrij grote lengte van de kolf kan men er diepe gaten mee boren; extra lange speedboren vergroten die mogelijkheid nog aanzienlijk. Voor de speedboren van normale lengte kan overigens een verlengstuk worden gebruikt.

De juiste werking (het boren van een gat met gave wanden) is sterk afhankelijk van een hoog toerental en vrij sterke druk op de boor; aan beide voorwaarden kan alleen voldaan worden door de speedboor in een elektrische boormachine te gebruiken.

Behalve speedboren met ‘aangesmeed’ snijblad zijn er ook uitvoeringen met een afzonderlijk (met een schroefje op de kolf bevestigd) blad van gehard staal.