De bloemen van rogge of vuurlelies zijn in de natuur nog maar zelden te vinden. Ze behoren daarom tot de beschermde planten. In de tuin worden deze lelies echter al van oudsher gekweekt, met name op het platteland.

Vuurlelies (Lilium bulbiferum) hebben grote, schotelvormige, stralendoranje bloemen met bruine spikkels. Ze staan op de uiteinden van de stengels en zijn naar boven gericht. Kenmerkend voor de soort zijn de kleine broedbolletjes in bladoksels van de dicht bebladerde stengels. Deze bolletjes kunnen voor de vermeerdering worden gebruikt. De stengels zijn spinnewebachtig behaard.

Lilium bulbiferum ssp. croceum is een ondersoort. De planten lijken sterk op de zuivere soort, maar de bloemen zijn wat geliger en ook sterker gespikkeld. In tegenstelling tot de echte vuurlelie, ontwikkelen ze geen broedbolletjes in de bladoksels.