Zelf een badkamer of wc betegelen? Al het tegel werk begint met de juiste ondergrond.

Badkamer of wc betegelen

Stap 1
Een grondige voorbewerking; is absoluut noodzakelijk om met succes te kunnen betegelen. Het oppervlak moet schoon, vlak, droog en stevig zijn. Hoewel het niet altijd hoeft doet u er toch goed aan, altijd een voorstrijkmiddel te gebruiken, dan bent u er zeker van dat de tegellijm goed plakt.

Hieronder vindt u de meest voorkomende muuroppervlakken en de wijze waarop deze moeten worden voorbewerkt.

    • Pleisterwerk

Een nieuw gepleisterd oppervlak moet men minstens één maand laten drogen voor de tegels er tegen worden bevestigd. Is de pleistering oud, overtuig u er dan van dat deze nog geheel goed is, steek alle losse plekken weg en repareer ze en verwijder alle tosse deeltjes met een stoffer. Maak poreuze en stoffige pleister vochtig om te voorkomen dat het vocht uit de tegellijm te snel wordt geabsorbeerd.

    • Tegels

Oude keramische tegels vormen een goed oppervlak als ze volkomen plat liggen. Repareer afgebrokkelde of gescheurde tegels met zand en cement en probeer of de andere tegels goed vast op de muur zitten. Loszittende tegels moeten worden losgehaald en weer opnieuw bevestigd. Als u het geglazuurde oppervlak van de tegels inkerft verkrijgt u een beter houvast voor de tegellijm. Was de tegels met soda af om eventueel aanwezig vet en vuil te verwijderen.

    • Bouwplaat

Bouwplaat (triplex, multiplex, block-board, spaanplaat, gipsplaat). Deze materialen vormen een ideaal oppervlak om tegels tegen aan te zetten, maar moeten stevig vastgezet worden opdat er geen werking kan plaats vinden.

Schroef de platen tegen balken, die zowel horizontaal als verticaal 30 cm uit elkaar staan. Als de plaat een gladde en een ruwe zijde heeft, houd de ruwe zijde dan als voorzijde, omdat het kleefmiddel daar
beter op pakt. Dicht de achterzijde en de zijkanten af met een gewone laag grondverf om het doordringen van vocht tegen te gaan.

Borstel het oppervlak grondig af om eventueel aanwezig stof en losse stukjes te verwijderen en verwijder eventueel aanwezig vuil.

    • Beton

Probeer keramische tegels tegen beton te bevestigen alleen als het oppervlak volkomen vlak en droog is. Bij nieuw beton dient u minstens veertien dagen te wachten voor u er tegels tegen kan bevestigen. Borstel het droge beton goed af om eventueel stof en los materiaal te verwijderen.

Ruw en ongelijk beton moet gelijk worden gemaakt met een preparaat voor er tegels tegen kunnen worden bevestigd; dit is bij een verticaal vlak als een muur een moeilijk karwei, dat het best aan de vakman kan worden overgelaten.

Stap 2
De eerste rij op iedere wand is de belangrijkste. Teken met een schietlood eerst een verticale hulplijn af, waardoor de loodrechte positie van de tegels vastligt.

Stap 3
Vanaf de vloer wordt nu de hoogte van de eerste tegelrij (vloerdikte + flexibele voeg + tegelmaat) bepaald en met een waterpas horizontaal afgetekend.

Stap 4
Trek met de gladde kant van de lijmspaan de lijm in een dunne laag overlangs op de muur. Daarna trekt u met de getande zijde de ribbels in de lijm. De grootte van de tanding hangt af van het tegelformaat.

Stap 5
Tegel na tegel wordt nu vooroverhellend opgezet en in het lijmbed gedrukt. Lichte correcties zijn (bij dispersielijm) nog ongeveer een half uur lang mogelijk. Met tegelsnoer en voegenkruisjes lukt deze eerste rij met gemak.

Badkamer of wc betegelen 4

Ook een exact horizontaal gestelde stellat garandeert een perfecte eerste tegelrij. De hoogte wordt eveneens met een tegel tegen de vloer aan vastgesteld (houd rekening met de voegen op de vloer en boven de eerste rij!). De laatste tegel van de onderste rij wordt dan op maat gesneden en vastgelijmd.

Stap 6
De volgende rijen gaan nu heel gemakkelijk: zet de tegels tegen de voegenkruisjes en schuif ze zacht in het lijmbed. Dit doe je om de lijm over de hele achterkant van de tegel te verdelen en zo een hechte verbinding te krijgen.

Stap 7
Ergens zult u, hoe dan ook, op leidingen, stopkranen of afvoerbuizen stuiten. Op deze plek komt u er niet omheen om een uitsnijding van een hoek of zelfs in het midden van de tegel te moeten maken. Hierbij heeft u tal van mogelijkheden om uw doel te bereiken.

In de hoek van een tegel kunt u de gewenste cirkel met een tegelgattang voorzichtig ‘afknabbelen’. In het midden ervan kunt u een gat heel eenvoudig met een tegelzaag uitzagen. Boor een gat en haal daar de speciale zaagdraad doorheen. Zo vermijdt u een zichtbare zaagsnede.

Gaten in het midden van een tegel maakt u het eenvoudigst met een gatenboy. Die houdt de tegel vast, zodat u er met een tegelhamer gemakkelijk een gat in kunt tikken. Goedkoper gaat het met een tegelbeitel, waarmee u de stukjes tussen de boorgaten verwijdert.

Stap 8
Op buitenhoeken begint u, indien mogelijk, altijd met een hele tegel. Ingekorte tegels moeten niet te smal zijn. Breng een hoekprofiel aan. De ongeglazuurde zijkanten van de tegels worden zo ook bedekt en de hoek ziet er netjes afgewerkt uit.

Stap 9
In de binnenhoeken worden de wanden zo ver mogelijk met hele tegels bekleed. Pas op het laatst wordt in de hoek de lijm met de lijmkam opgebracht, omdat hij maar een beperkte tijd verwerkbaar is en de tegels eerst op maat moeten worden gesneden.

Stap 10
Met het snijwieltje van de tegelsnijder en een winkelhaak snijdt u het glazuur op de goede breedte in en breekt u daarna de tegel af. Bij harde of dikke tegels verdient het de aanbeveling een tegelsnijap-paraat te gebruiken. Het inkorten gaat dan heel eenvoudig en snel.

Stap 11
Zet de ingekorte tegels één voor één op hun plaats. Snij niet alle tegels in één keer tegelijk, maar meet ze voor de zekerheid zo nu en dan apart op.

Stap 12
Maak het voegmiddel aan volgens voorschrift. Als de lijm goed droog is, werkt u het voegmiddel diagonaal in de voeg, tot deze gevuld is. Na ongeveer 10 minuten is het voegmiddel mat ingedroogd. Dan kunt u de resten met een spons en schoon water verwijderen. Tot slot veegt u de opgedroogde voegsluier met een zachte droge doek van de tegels.

Badkamer of wc betegelen 14

Stap 13
Als laatste sluit u de overgangen tussen de wanden onderling, de wanden en de vloer, en tussen het tegelwerk en het sanitair, met een elastische siliconenkit. Deze is water- en warmte-bestendig en vangt kleine bewegingen door zijn elasticiteit op.

Stap 14
Voor het leggen van vloertegels gelden dezelfde regels als voor wandtegels. Gebruik daarbij goed gemengde tegelmortel. Bij de laatste tegelrij kunt u de nog te snijden rij tegels aftekenen als u de tegels neerlegt zoals u op de foto ziet.

Gereedschappen

Materialen