Een mondkap is een eenvoudig beschermmasker dat tijdens werk dat met stof ontwikkeling gepaard gaat, de neusholte en de ademhalingswegen vrijwaart tegen intreding van de (altijd hinderlijke, maar soms ook gevaarlijke) stofdeeltjes. Het masker biedt géén bescherming tegen giftige dampen!

Mondkap

Draag de mondkap altijd bij het zagen van steenachtige materialen, kortom bij alle werkzaamheden die stof, gruis e.d. in neus en longen kunnen brengen. Dus zelfs bij het aanvegen van de werkplaatsvloer. Het is wel handig om altijd een paar exemplaren in voorraad te hebben.