Het beste verwarmingssysteem wat een huis kan hebben is vloerverwarming. Het is een zeer efficiënte manier om een huis te verwarmen, en het comfort van uw woning te verhogen. Er is echter nog meer dat pleit voor de aanleg van vloerverwarming: geen hinderlijke radiatoren en (eigenlijk het belangrijkste) een behaaglijk temperatuurverloop in de kamer, omdat de vloer werkt als een grote stralende radiator. Dus nooit meer last van koude voeten.

Vloerverwarming

Vloerverwarming d.m.v. gas/water of elektrisch?

Dit is afhankelijk van de situatie, maar op een enkele uitzondering na altijd gas/water. Dit komt omdat elektrisch verwarmen in het algemeen een dure manier van verwarmen is. Elektrisch verwarmen is 2,5 tot 3 keer duurder dan op gas. In dit artikel gaan we verder dan ook niet in op elektrische verwarmen.

Toch beidt elektrische vloerverwarming wel ook enkele voordelen zoals: dunne inbouwdiepte, korte aanwarmtijd, goed regelbaar, lage aanleg kosten.

Hoofd- of bijverwarming

Het gehele huis in één keer voorzien van vloerverwarming is een goede keus. U kiest dan voor heel aangename, geruisloze en onzichtbare warmte. Men spreekt in dat geval van hoofdverwarming. In vergelijking met het radiatorensysteem zal circa 10% minder energie verbruikt worden.

Vloerverwarming is zonder problemen te combineren met traditionele centrale verwarming. Zo kan bijvoorbeeld op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming aangelegd worden, terwijl de rest van het huis met radiatoren verwarmd wordt. Veelal is dit een keuze uit oogpunt van comfort, want een combinatie van systemen zal altijd duurder zijn dan één systeem.

Een nadeel van vloerverwarming is dat deze traag reageert op gewenste temperatuurwisselingen. Het duurt tamelijk lang voor een kamer is opgewarmd of afgekoeld. Met radiatoren kan sneller op de vraag ingespeeld worden, wat met name gewenst is voor slaap- of studeerkamers. Veelal wordt vloerverwarming in deze vertrekken ingezet als basisverwarming. Daarbij wordt het tekort aan warmte uit de vloer opgevangen met radiatoren. Met de radiatoren kan goed ingespeeld worden op de warmte vraag.

Zo werkt vloerverwarming

Vloerverwarming is dus uitermate geschikt als verwarming, maar hoe gaat dat in z’n werk? Vloerverwarming is een centraal verwarmingssysteem. Via de centrale warmtebron (cv-ketel) moet het warme water naar de vloeren gebracht worden. Het warm water word door buizen naar vloer gepompt, waardoor de vloer eigenlijk één grote radiator wordt.

Leidingloop

De leidingen voor vloerverwarming kunnen op twee manieren worden gelegd. De tekeningen laten de twee mogelijkheden zien.

Vloerverwarming leidingloop

Links: Het meander patroon wordt meestal gebruikt als er een koude wand is, door b.v. grote ramen of een grote ingang. De warmteafgifte is in het begin hoger waardoor de kou wordt tegengehouden. Een minpunt van het meander patroon is, dat de warmteverdeling niet gelijkmatig is.

Rechts: Bij het slakkenhuis patroon komen de aanvoer en de retour verwarmingsbuizen naast elkaar te liggen. Het grote voordeel is dat de warmte egaal over het vloeroppervlak verdeeld wordt.

De onderlinge afstand tussen leidingen wordt door berekening bepaald. Gaat het om hoofdverwarming, dan altijd een afstand van 10a15 cm aanhouden, gaat het om bijverwarming 20a25. De maximale lengte per circuit is 120 meter. Daarmee kan in geval van hoofdverwarming 20 a 30 m2 vloeroppervlak verwarmd worden en 35 a 40 m2 als het gaat om bijverwarming.

In zones langs buitenmuren met ramen is meer warmteverlies. Dit kan worden worden gecompenseerd door daar de leidingen dichter bij elkaar te leggen. De leiding-afstand in dergelijke randzones is circa 1/3 van de leiding-afstand in de rest van de ruimte.

Het regelen van de temperatuur

Voordat een vloerverwarming warmte gaat afgeven aan een kamer zal eerst de vloer op temperatuur moeten komen. Gezien de grote massa van de vloer duurt dat erg lang. Omgekeerd geldt ook dat het lang duurt voor de vloer afkoelt en de temperatuur in de kamer daalt. Al naar gelang de uitvoering en isolatie van de vloer kan dat wel 1 tot 6 uur duren.

Wordt vloerverwarming ingezet als hoofdverwarming dan is een temperatuurregeling op basis van een enkele thermostaat voldoende. Met vloerverwarming als bijverwarming is dit verhaal niet van toepassing.

Voorbeeld: U heeft de woonkamer en keuken op de begaande grond voorzien van vloerverwarming, en de overige vertrekken in uw huis hebben radiatoren. Een temperatuurregeling met een enkele thermostaat in de woonkamer regelt dan in feite alleen de vloerverwarming. De overige vertrekken in uw huis zullen koud blijven wanneer door de vloerverwarming de woonkamer en keuken verwarmt heeft en de cv-ketel uitslaat.

Dit kan eventueel worden opgelost door de temperatuur van de vloerverwarming terug te draaien, waardoor de vloerverwarming langer aanslaat. En de radiatoren in de andere vertrekken ook langer de tijd krijgen. Dat is geen ideale oplossing, maar voor sommige situatie afdoende.

Vloerverwarming zoneverdeling

De mooiste oplossing is door zone kleppen toe te passen met een thermostaat per ruimte, hiervoor zijn diverse systemen op de markt zoals: Heatnet

Vloerverwarmings verdeler

In een cv-installatie wordt met temperaturen van 70 tot wel 90°C gewerkt. Dergelijke hoge temperaturen zijn bij vloerverwarming niet toegestaan. Ten eerste worden de instalatie materialen dan te warm, wat te veel spanningen geeft. De temperatuur van het water in de buizen mag maximaal 40°C worden. De temperatuur voor de vloercircuits wordt bewaakt in de verdeler.

De werking van de verdeler: De pomp op de cv-ketel is niet voldoende om het verwarmingswater door de buizen te laten stromen. Daarom is op de verdeler een pomp geplaatst die het water in de leidingcircuits rondpompt. De pomp zuigt het water uit de vloerbuis naar de mengkamer van de verdeler. In de mengkamer wordt warm water vanuit de ketel toegelaten dat zich vermengt met het koudere water uit de vloerbuis. Van de mengkamer stroomt het water naar de verdeelkamer. Daar wordt de hoeveelheid bijgemengd water afgegeven aan de retourleiding naar de cv-ketel. De rest gaat door de leidingcircuits weer naar de mengkamer waar… enzovoort.

De temperatuurregeling bij de verdeler: De temperatuur wordt dus, zoals uit bovenstaande blijkt, geregeld door meer of minder warm water bij te mengen, de hoeveelheid mengwater moet gestuurd worden. Dat gaat met met behulp van een servomotor. De servomotor, wordt gestuurd door de thermostaat, deze zet een regelkraan meer of minder open, om zo de hoeveelheid mengwater te regelen. Voor het inregelen is elke circuitaansluiting op de mengkamer aangesloten met een regelkraan. De temperatuurregeling kan verfijnd worden door bijvoorbeeld ieder leidingcircuit apart te regelen met behulp van een servomotor.

Pompschakelaar op de vloerverwarmings verdeler

Een pompschakelaar voor de cv-ketel is intussen gemeengoed geworden. Maar het is ook mogelijk de pomp van de vloerverwarming aan te sluiten op de pompschakelaar van de ketel. Er dient dan een 3-aderige kabel (voor 223 volt) aangelegd te worden. Dat levert in de praktijk al vaak problemen op. Daarnaast heeft de cv-pompschakelaar vaak niet voldoende vermogen om twee pompen te schakelen. En in tegenstelling tot de pompschakelaar voor de cv-ketel, die reageert op signalen van de thermostaat, reageert de vloerverwarmingspomp op de watertemperatuur in de retourleiding van de vloerverwarming.

Pompschakelaar vloerverwarming

Een betere oplossing is een los van de cv-ketel staande pompschakelaar, die de pomp afschakelt aan de hand van de watertemperatuur in de retourleiding van de vloerverwarming. Wel dient u er rekening mee te houden de pomp eenmaal per dag te laten draaien om vastzitten te voorkomen, de betere pompschakelaars beiden deze optie ook. Door middel van een pompschakelaar bespaart u flink wat op de energie kosten.