Het kernhout van grenen heeft een warme, donker geelachtige kleur; het spinthout steekt door zijn witte kleur scherp hiertegen af. Hoe noordelijker het grenenhout groeit des te mooier en fijner is de kwaliteit. Het hout is matig zwaar (0,45), fijn van nerf, sterk en zacht. De draad is meestal recht.

Het hout laat zich uitstekend bewerken. Voordat men het schildert of blank lakt, moet het worden ‘ontvet’. Hoewel het spinthout van grenen een geringere duurzaamheid heeft dan het kernhout, behoeft het bij toepassing van het hout niet te worden verwijderd. Bij toepassing buitenshuis zal men echter in het algemeen een verduurzamende behandeling toepassen. Juist het spint van grenen neemt verduurzamingsmiddelen zeer goed op. Grenenhout wordt toegepast voor ramen, kozijnen, deuren, vloeren, betimmeringen, balken, meubelen, constructies, carrosseriebouw, wagon vloeren, scheepsbouw, damwand, heipalen, steigerhout, stutten, kisthout, afrasteringspalen, enzovoort.

Wilt u meer weten over diverse houtsoorten -> Houtsoorten