Verwarming wordt niet warm of doet het niet, merkt men vaak pas als het buiten koud is en het in de woning vochtig en nogal onbehaaglijk wordt. Mocht dit u overkomen doorloop dan onze checklist: Verwarming wordt niet warm of doet het niet.

Verwarming wordt niet warm of doet het niet.

Enkele lamellen van de radiator worden niet meer warm:

 • Met de hand voelen en de radiator bij het ontluchtingsventieltje met een vierkant sleuteltje ontluchten. (Houd er een plastic bekertje onder, sluit het ventiel zodra er verwarmings-water naar buiten spuit).
 • Tip: draai van te voren de thermostaat in de hoogste stand. Het nog aanwezige verwarmingswater verwarmt de lucht, die dan sneller kan ontsnappen. Schakel de thermostaat vlak voor het ontluchten weer uit.

De radiator wordt ook na het ontluchten niet noemenswaardig warm:

 • Er moet ontlucht worden totdat er water uit het ontluchtingsventieltje komt. – Was de thermostaatklep bij het ontluchten gesloten? Zo niet, dan blijft er wellicht lucht in de radiator zitten die niet naar buiten kan.

De gehele radiator is koud:

 • Het ventiel is gesloten, omdat de ingestelde kamertemperatuur reeds bereikt is (thermostaat op stand 3 komt in het algemeen overeen met een kamertemperatuur van 20 °C). Vergelijk de stand van de thermostaat met de kamertemperatuur (met een kamerthermometer meten).
 • Andere radiatoren (op dezelfde etage of die er onder – afhankelijk van hoe de radiatoren met elkaar zijn verbonden) zijn eveneens koud en moeten vooraf ontlucht worden.

Bij het ontluchten komt er geen lucht uit het ontluchtingskraantje (het sist niet):

 • Er zit te weinig water in het cv-systeem (afhankelijk van het soort systeem geldt een waterdruk van 1 bar per 10 m bouwhoogte).
 • Het water van de verwarmingsketel bijvullen en daarna alle radiatoren ontluchten.

Geen enkele radiator in huis wordt warm:

 • Indien oliestook: controleer het olieniveau. Zit er nog genoeg voorraad in de tank?
 • Is de gasrekening betaald?
 • Wordt er in de buurt gegraven en is de gastoevoer tijdelijk afgesloten? Informeer bij het energiebedrijf.
 • De noodschakelaar zou uitgeschakeld kunnen zijn (de lampjes en displays van de cv-installatie branden niet meer).
 • Is de zekering voor de stroomvoorziening van de cv-installatie nog in orde?

De storingsindicatie licht op:

 • Er is een ernstige storing die u niet zelf kunt verhelpen. Hier moet een vakman aan te pas komen.