Een centerpons is een veel op de drevel lijkend gereedschap, dat echter van een scherpe punt is voorzien. De centerpons dient om in metalen een klein putje te slaan, alvorens erin wordt geboord. Het dient om de boor bij het begin van het werk tegen uitschieten te behoeden. Ook kunt er heel precies mee werken en aftekenen of metaal.

Centerpons