Vossenbessen en cranberry’s behoren tot de Heidefamilie en geven de voorkeur aan zure grond. Ideaal is een pH-waarde van 4,5. Beide soorten zijn altijd groen en aantrekkelijke bodembedekkers. De planten worden 20-40 cm hoog en bloeien in trossen met witte tot roodachtige, klokjesvormi-ge bloemen.

Vossenbessen (Vaccinium vitis-idaea) worden ook rode bosbessen genoemd en komen bij ons voor in lichte bossen en op de hei. In een zacht klimaat bloeien de planten twee keer per jaar, in mei en juni en in juli en augustus. De kleine, rode, ronde bessen rijpen in juli en augustus en in oktober. Een rijke oogst met grote vruchten leveren de rassen ‘Emtesegen’ en ‘Koralle’ op.

Cranberry’s (Vaccinium macrocarpon) zijn inheems in de moerassen van Noord-Amerika en kunnen tot 1 m lange ranken krijgen. Ze bloeien een keer per jaar, in juli en augustus. De grote bessen rijpen eind september en in oktober. In de winter hebben de bladeren veelal bronzen tinten.