Waterproof schuurpapier is een op basis van o.a. silicium samengesteld, fijnkorrelig schuurpapier (180 tot 360) dat voor het zeer glad opschuren van bijv. geverfde oppervlakken wordt gebruikt. De polijstende werking wordt sterk verhoogd door ‘in het nat’ te schuren; het schuurpapier wordt daartoe tijdens de bewerking regelmatig in water gedompeld. Een goed uitgevoerde bewerking levert een uitermate glad oppervlak op.

Waterproof schuurpapier

Waterproof schuurpapier wordt overigens langzamerhand achterhaald door zgn. zelfsmerend schuurpapier, dat dezelfde resultaten geeft maar dat niet nat hoeft te worden gebruikt. Beide soorten hebben de eigenschap gauw ‘vol te lopen’, zodat regelmatig een nieuw stukje moet worden gebruikt.