Het mengen van beton kan men doen met de hand of met gebruik van de betonmolen. Met de hand mengen is een zwaar karwei, waarbij vaak onvoldoende zorgvuldig wordt gewerkt; de voorkeur moet daarom worden gegeven aan machinaal mengen, waarmee beton van een veel betere kwaliteit wordt verkregen.

Als men met het mengen begint, moeten de mengmachine en de transportmiddelen schoon zijn; ze mogen geen verharde huid van cementlijm bevatten. Bij het mengen en transporteren van de eerste lading wordt, door het bevochtigen van de trommel en van de vlakken van de transportmiddelen, aan het mengsel cement onttrokken; daarom moet het eerste bed ongeveer vijftig procent meer cement bevatten dan de mengverhouding aangeeft. Na elke onderbreking in het mengen welke meer dan één uur duurt, moet aan de eerstvolgende menging ongeveer vijfentwintig procent meer cement worden toegevoegd dan aan de voorgaande. Met het oog op de te verkrijgen vastheid en dichtheid van het beton mag in geen geval meer water aan de beton-specie worden toegevoegd dan voor de verwerkbaarheid beslist noodzakelijk moet worden gevonden. Bovendien dient men rekening te houden met de eigen vochtigheid van de materialen.

Bij het mengen moet ervoor worden gezorgd dat het cement en het water regelmatig over het mengsel worden verdeeld en er geen nesten ontstaan, die voor het grootste deel uit toeslag of uit cement bestaan. Het mengsel moet grondig zijn gemengd en alle zand- en grindkorrels goed met een cementhuidje worden vertind, zodat de betonspecie bij het verlaten van de machine taai vloeibaar is en voldoende inwendige samenhang bezit om bij het transport ontmengen te voorkomen.

Voor het verkrijgen van een gelijkmatig gemengde betonspecie verdient het aanbeveling de mengmachine te voorzien van een tijdmeter, bijvoorbeeld een zandloper. Niet elke grindsoort neemt even gemakkelijk water aan. Soms lijkt het alsof zij vettig is en zich zeer slecht wil mengen met de mortel. Ook al wordt het mengsel langer dan normaal gemengd, dan nog blijft de neiging bestaan dat de cementlijm wil wegvloeien. Deze onaangename eigenschap verandert pas, als de zand-grindverhouding is gewijzigd door meer zand en minder grind en een kleine hoeveelheid fijn zand aan het mengsel toe te voegen, zodat het mengsel meer fijne delen bevat en het grind beter in de fijne mortel kan drijven (het soortelijk gewicht van de fijne mortel moet groter worden).