Cement is naast zand en water een belangrijk ingrediënt in het specie recept. De meest gebruikte soort is Portland, dat wordt gemaakt van grote mergelblokken die worden verpulverd en gemengd met water, pyrietas en klei. De pap die dan ontstaat wordt fijngemalen en in de oven tot korrelig materiaal gebrand. Dat wordt ten slotte afgekoeld, opnieuw fijngemalen en met gips vermengd.

Cement