Een sponningfrees is een in boor– of bovenfreesmachine te gebruiken freesje dat, mits voor een goede geleiding kan worden gezorgd, snel en precies een sponning maakt, bijv. om een raam te maken. De eenvoudige uitvoeringen, speciaal bestemd voor gebruik in boormachines, hebben een vrij grof getand profiel, aangepast aan de relatief lage snelheid van de machine. Nabewerking (schuren) van de sponning zal dus veelal noodzakelijk zijn.

Sponningfrees

De hoge snelheid van een bovenfreesmachine, waarin een professionele sponningfrees is gemonteerd, levert direct een gaaf afgewerkt sponningprofiel op.