Vanzelfsprekend dient een beitel scherp te zijn. Een beitel slijpen doet u wanneer het blad kartels vertoont en u voelt dat snijden niet lekker loopt. Dit bestaat uit het wederom ‘recht’ maken van het blad. Hierbij herstelt u ook de shijphoek, die doorgaans 25° bedraagt.

Een beitel slijpen

Het slijpen van beitels eist wat handigheid en ervaring, die u kunt opdoen door de techniek te leren met een oude beitel. Het proces bestaat uit twee technieken: slijpen en wetten.

We gaan uit van een elektrisch aangedreven slijpschijf. Hierbij hebt u beide handen vrij om het beitelblad vast te houden. Eerst slijpt u de snijrand recht (kartels en dergelijke verwijderen) waarna u met het eigenlijke slijpen begint. Hiertoe zet u het blad onder de juiste hoek op de slijpschijf, waarbij u een lichte druk uitoefent. Laat hierbij het blad niet te heet worden (af en toe in water dompelen). Nadat het snijvlak voldoende vlak en zonder ongerechtigheden is geslepen, wordt de beitel gewet.

Dit wetten kan ook plaatsvinden zonder dat de beitel geslepen wordt, namelijk wanneer het snijvlak gaaf, maar bot is. Voor het wetten hebt u een wetsteen nodig, waarvan het oppervlak is geolied. U plaatst het snijvlak onder een hoek van 30° op de wetsteen en beweegt de beitel in die stand onder constante druk over de volle lengte van de steen heen en weer. Er vormt zich een laagje braam op het staal, dat verdwijnt als u de beitel met de vlakke kant over de steen haalt. Blijf beide kanten van het snijvlak om en om over de steen wrijven. Verminder hierbij steeds de druk op de beitel totdat u tevreden bent over het resultaat: een vlijmscherp snijvlak. Er bestaan ook mallen voor het wetten, beitelslijpmal