Een reilat is een aluminium lat waarmee u kunt nagaan of de ondergrond vlak is. De lengte die u het beste kunt gebruiken is afhankelijk van de grootte van het oppenvlakte dat u wilt afreien.

De rei wordt vaak gebruikt in combinatie met de waterpas, die op de rei gelegd wordt om te controleren of de ondergrond zowel vlak als waterpas is.