Een schietlood is een eenvoudig maar perfect werkend gereedschapje om zuivere loodlijnen uit te zetten. Het bestaat uit een blokje en een metalen gewicht dat in een punt uitloopt; beide zijn verbonden door een lang, dun touw dat naar behoefte vanaf het klosje kan worden afgewonden.

Schietlood

Een schietlood (te gebruiken bij o.m. metselen en behangen) kan ook gemakkelijk geïmproviseerd worden. Om bijv. een loodlijn op de wand uit te zetten, slaat men aan de bovenkant een spijker in de wand; daaraan wordt een dun touwtje bevestigd, dat tot bijna op de vloer reikt en daaraan bindt men een enigszins zwaar voorwerp. Door aan de bovenkant en aan de onderkant direct langs het touw een streepje te trekken en die twee streepjes langs een lange lat met potlood met elkaar te verbinden, ontstaat een betrouwbare loodlijn.