Kent u dat ook? U wilt snel nog iets belangrijks afmaken en de computer laat het afweten. Vaak gaat het om computer problemen die gemakkelijk zelf te verhelpen is.

Computer problemen

De computer wil niet opstarten:

 • Zijn alle snoeren goed aangesloten? Soms zit een stekker niet goed vast.
 • Is het verlengsnoer wel op het stopcontact aangesloten?
 • Krijgt de pc stroom? Test met een voltmeter of er spanning op het stopcontact staat.
 • Is er een zekering door- of uitgeslagen? Vervang de stop of druk de zekering weer in. Slaat de stop opnieuw door dan zijn er wellicht te veel apparaten op deze groep aangesloten. Is dat ook niet het geval, haal er dan een elektricien bij.
 • Als er een vreemde lucht uit de pc-kast komt, mag u in geen geval zelf gaan repareren.

De computer start op, maar toont geen beeld:

 • Is de monitor op het lichtnet aangesloten? (Brandt het controlelampje?) Herhaal de stappen hierboven om te verifiëren of de stroomvoorziening wel in orde is.
 • Is de verbinding tussen de monitor en de grafische kaart (VGA-kabel ed.) wel in orde. Ook hier kan sprake zijn van een los contact.
 • Is er wellicht een pinnetje van een VGA-connec-tor afgebroken of verbogen. Dan heeft u een nieuwe kabel nodig (tenzij u het pinnetje weer recht kunt buigen).
 • Is de grafische kaart op juiste wijze gemonteerd? Zo niet, dan begint de computer te piepen (vaak of minder vaak, afhankelijk van het BIOS). Maak de kast open, steek de grafische kaart opnieuw in de sleuf en schroef de kaart aan het frame vast.

De computer start op, maar blijft dan ‘hangen’:

 • Heeft u een nieuwe component ingebouwd? Controleer de hardware-adressen en ‘interrupts’ zonder de nieuwe component. Stel zo nodig nieuwe parameters in en start daarna van een noodopstartdiskette.

‘Non-system disk or disk error’ en dat soort dingen:

 • Er zit (nog) een diskette zonder systeembestanden in het diskettestation. Haal de diskette eruit en druk op de reset-knop, of op een willekeurige toets (‘any key’).
 • Ondanks dat kan de computer geen opstartsys-teem vinden: het BIOS is de parameters van uw harde schijf ‘kwijt’. Laat het BlOS-batterijtje vervangen.
 • Onverklaarbare foutmeldingen kunnen door een virus veroorzaakt worden. Draai een viruscheckprogramma vanaf een gegarandeerd virusvrije opstartdiskette