Een radiatorkraan vervangen, in oudere cv-installaties zijn veel radiatoren nog uitgerust met de gewone kranen die met de hand geregeld kunnen worden. Maar meer comfort en een economischer stookpatroon kan bereikt worden door de thermostatische radiatorkraan aan te brengen. Deze kunnen op een bepaalde stand worden ingesteld (aangegeven met de cijfers 0 tot 5, of met een gradenaanduiding) en ze regelen dan zelf, onafhankelijk van de kamerthermostaat de toevoer van het voor de gewenste warmtegraad benodigde warme water. Dankzij die thermostatische kranen kan de temperatuur dan ook per vertrek worden geregeld.

Wanneer de, gewoonlijk in de woonkamer aangebrachte thermostaat daar een gewenste temperatuur registreert, stuurt hij een signaal naar de ketel: hou maar op met stoken. Maar dan kan bijv. in een slaap/studeerkamer nog best behoefte zijn aan wat ketel-activiteit! Met thermostatische radiatorkranen is zo’n onafhankelijke regeling te bereiken. Het nuttigste effect van thermostatische kranen wordt verkregen door alle radiatoren daarmee uit te rusten.

De vervanging gaat in principe op dezelfde wijze als het loskoppelen en weer bevestigen van radiatoren: installatie uitschakelen, circuit aftappen, de koppelingen losdraaien en de nieuwe ventielen op dezelfde manier monteren.

De leverancier geeft er in bijna alle gevallen een duidelijke montage behandeling bij. Twijfelt u aan de zin van een dergelijke ingreep, of bent u niet helemaal zeker van de vereiste koppelingstechniek, vraag de winkelier (liefst een vakkundig installateur) naar de bijzonderheden. Van zijn advies kunt u bij het zelf uitvoeren van het karwei dankbaar gebruik maken.