In deze klus nemen wij u door de stappen hoe u de oude radiator moet verwijderen en laten wij u zien hoe we de nieuwe radiator plaatsen.

Om warmte in uw huis te krijgen is het ideale transportmiddel water. In uw CV-ketel (die het water verwarmt) zit een circulatiepomp die het water rond pompt via de leidingen naar de radiatoren. Het afgekoelde water komt weer terug bij de CV-ketel via de retourleidingen. Via de radiator verdwijnt de warmte van het water naar de omgeving. De verticale ribbels in de radiator zorgen ervoor dat er goed contact is tussen de warmte en de lucht en dat de warme lucht sneller opstijgt. Als u een radiator wilt vervangen, voor een nieuwe of eentje met meer capaciteit, is het handig om een radiator van hetzelfde model te kopen. Want dan zouden de radiator aansluitingen op dezelfde plek blijven zitten. Kiest u voor een ander model of design zullen er aanpassingen aan de leidingen gedaan moeten worden. Hoe u leidingen kunt aanpassen leest u in de klussen Leiding buigen en Knelfitting monteren

Stap 1
Eerst moet de CV-installatie uit geschakeld worden sommige ketels hebben en aan en uit knop, heeft de uwe dat niet trek dan de stekker uit het stopcontact. Nadat u de ketel heeft uitgezet wacht dan tot het systeem is afgekoeld en draai dan de radiator die vervangen moet worden, open.

Stap 2
Alle andere radiatoren in uw huis dienen ook open gedraaid te worden. De radiatorkraan gaat open wanneer u hem tegen de klok indraait. Meestal ook wel aangegeven door symbolen op de knop zelf.

Stap 3
Om de CV installatie leeg te laten lopen maakt uw het uiteinde van een slang vast aan de aftapkraan van de CV-installatie. Zorg ervoor dat het water naar de riolering wordt geleid. Uw kunt het ook met emmers doen.

Stap 4
Vervolgens draait uw de aftapkraan van de radiator open met een steeksleutel of verstelbare moersleutel (baco). De aftapkraan hoeft niet altijd aan de radiator te zitten vaak wordt die geplaatst in het laagste punt van de installatie. Wacht tot de te verwijderen radiator leeg is. Dit kunt u controleren door het afvoerpunt van de radiator open te draaien. Als er geen water meer uitkomt, is de radiator leeg. Zorg ervoor dat u het water dat eventueel uit de radiator komt, opvangt in een bak.

Stap 5
Draai de wartelmoeren op de aan-en afvoerleiding los van de knelfittingen.

Stap 6
Schroef of draai de beugels van de radiator los en til de radiator uit de beugels. Let op dat uw zich niet verkijkt op het gewicht van de radiator. Wanneer u er voor kiest een ander model radiator te plaatsen, moet u vaak ook de beugels vervangen. Hoeft u dit niet te doen, ga dan verder met stap 9.

Stap 7
Teken de plaatsen af waar de nieuwe beugels van de radiator moeten komen. Let er op dat de radiator 5 cm van de muur afkomt te hangen dit voor de luchtcirculatie. In deze ruimte wordt meestal voorzien door de beugels. Gebruik een waterpas om dit zo recht mogelijk te doen. De ideale hoogte van de radiator is 10 cm boven de vloer dit ook weer voor de luchtcirculatie.

Stap 8
Boor met een steenboor gaten van 10 mm in de muur. Schroef de beugels op de muur. Gebruik pluggen voor extra stevigheid.

Stap 9
Hang de radiator iets schuin in de beugels. Zorg dat het ontluchtingsventiel ongeveer 2 mm hoger hangt dan de kant waaraan de radiatorkraan zit. Stel eventueel de ophangbeugels een beetje bij.

Stap 10
Sluit de aan- en afvoerleidingen weer aan op de radiator. Gebruik knelfittingen en teflontape voor een waterdichte afsluiting. Misschien is het nodig de leidingen iets bij te buigen met een pijpbuigtang. Hierover leest u alles in de klus Leiding buigen .

Stap 11
Sluit de CV-installatie weer af bij het aftappunt.

Stap 12
Ga naar de lege radiator die het laagst hangt. Dit kan de radiator zijn die u net heeft opgehangen. Draai het ontluchtingsventiel met het CV-sleuteltje open. Zorg ervoor dat van de overige radiatoren de ontluchtingsventielen nog dicht zitten.

Stap 13
Sluit de vulslang die bij de CV-installatie hoort, aan op een waterkraan. Laat hem vervolgens vollopen en draai de waterkraan even dicht. Zet de slang daarna op de vulkraan van de CV-installatie (dit is meestal dezelfde kraan als de aftapkraan). Draai de waterkraan open en daarna de vulkraan.

Stap 14
Draai de waterkraan open tot er water door het geopende ontluchtingsventiel komt. Zorg ervoor dat u een doekje bij de hand heeft om het water dat ontsnapt, op te vangen. U kunt dit het beste met twee personen doen, waarbij de een bij de vulkraan staat en de ander bij de te ontluchten radiator. Moet u het wel alleen doen, draai dan eerst alle ontluchtingsventielen dicht. Vul daarna de ketel tot ongeveer 2 atmosfeer en ontlucht de radiator.

Herhaal dit totdat er water uit het ontluchtingsventiel komt.

Stap 15
Sluit het ontluchtingsventiel op het moment dat er water uitkomt. Vul op deze manier alle radiatoren die u leeg heeft laten lopen van beneden naar boven.

Zorg ervoor dat de druk van de CV-ketel niet te hoog komt. Op de ketel zit een meter en de pijl moet binnen het groene gedeelte (tussen 1,5 en 2 atmosfeer) van deze meter blijven.

Stap 16
Wanneer alle radiatoren weer zijn gevuld met water en alle ontluchtingsventielen zijn afgesloten, stopt u de stekker van de CV-ketel weer in het stopcontact.

Gereedschappen

Materialen