Bij de aanschaf van een centrale verwarmings installatie kan men een keuze maken uit twee systemen: warmteoverdracht d.m.v. water (radiatoreninstallatie) of warmteoverdracht door lucht (luchtverwarmings installatie). Het laatste systeem heeft als voordeel de snelle aanwarming, daar de lucht uit de vertrekken direct naar de luchtverwarmer gezogen wordt en na onmiddellijke opwarming naar de vertrekken geblazen wordt. Het luchttransport vindt plaats door kanalen, die aan de uiteinden voorzien zijn van uitblaasroosters.

Luchtverwarming

Luchtverwarming rooster – Discreet en stijlvol ingewerkt boven keuken

Bij toepassing van dit systeem moeten kanalen van voldoende diameter toegepast worden om de luchtsnelheid laag te houden. Een hoge luchtsnelheid veroorzaakt geluid en de luchtstroming in de vertrekken is hinderlijk. Het systeem maakt het mogelijk om een gedeelte van de retourlucht uit de vertrekken te vervangen door verse buitenlucht, die direct naar de luchtverwarmer gevoerd wordt. Regeling van de temperatuur geschiedt met behulp van een instelbare kamerthermostaat. De luchtroosters moeten zijn voorzien van instelbare schoepen waarmee men de luchtstroom kan richten of geheel afsluiten.

De luchtkanalen worden vervaardigd van warmte-isolerend materiaal of van gegalvaniseerd plaatstaal. Het isoleren van plaatstalen kanalen onder vloeren en in niet verwarmde ruimten is noodzakelijk. Om luchtverliezen te voorkomen, moeten de kanalen onderling zeer goed passen en de verbindingen afgedicht worden. Bij grote raamoppervlakken, bestaande uit enkel glas, bestaat de mogelijkheid dat, bij lage buitentemperatuur, de waterdamp uit de warme lucht tegen het koude glas condenseert, waardoor de ramen beslaan.

Om het systeem goedkoop in aanschaf te houden laat men wel de retourkanalen uit de diverse vertrekken weg. In de wanden of deuren plaatst men roosters waardoor de lucht stroomt naar één centraal afzuigrooster, b.v. in gang of trappenhuis. Het is begrijpelijk dat de geluidsoverdracht tussen de vertrekken onderling bij deze uitvoering hoog is.

Luchtverwarming

Luchtverwarmer

De vertrekken die nooit op het retour-kanalensysteem mogen worden aangesloten zijn: de keuken (kookluchtjes), toiletten en de garage. De gebruikte lucht van deze vertrekken moet naar buiten worden afgevoerd.

Een goede luchtverwarming is voorts voorzien van een gemakkelijk te bereiken stoffilter, waarin de stofdelen uit de lucht opgevangen worden. Enige malen per jaar moet dit stoffilter schoongemaakt of vervangen worden. Gecombineerd met een verse luchttoevoer kan men de installatie, met uitgeschakelde warmtebron, in de zomer laten draaien omdat de in beweging zijnde lucht een koelend effect veroorzaakt. Ook is het mogelijk een koelelement (airco) in te bouwen om ook in de zomer het binnenklimaat aangenaam te houden.

Aanleg van een luchtverwarmings installatie in een bestaande woning brengt vaak veel bouwkundige voorzieningen met zich mee. In de nieuwbouw kunnen architect en bouwer de kanalen in het geheel onderbrengen en wegwerken. Een veel gehoorde opvatting is dat de aanschaf van een luchtverwarmings installatie goedkoper is dan een installatie met radiatoren. Niets is minder waar.