De trap en trappgat wordt altijd het laatst geschilderd, omdat het ook tijdens de uitvoering van de verbouwing de verbinding blijft vormen tussen de etages en de al dan niet ontruimde vertrekken, en er dus beschadigingen kunnen ontstaan. De keuze van verf en kleur is van groot belang, aangezien een trappenhuis als middelpunt van het huis bepalend is voor de vormgeving en kleurstelling van de overige vertrekken. Voor inspiratie zie : De trap als blikvanger

Er ligt altijd veel stof op en rond een trap, vanwege het intensieve gebruik en de centrale plaats die een trap vaak in neemt. Het is daarom moeilijk om een trap stofvrij te houden wanneer u eenmaal aan het schilderen bent. Om het stof zoveel mogelijk te vermijden, kunt u het beste ’s avonds het trappenhuis schilderen, zodat het ’s nachts kan drogen.

Veilig klimmateriaal

Een trapgat schilderen draagt enig risico in zich, dus doet u er goed aan stevige en veilige ladders te gebruiken. Er zijn vele soorten ladders in de handel, van schuifladders tot zogenaamde reformladders. Voor een overzicht: Ladders en trappen. Zorg ervoor dat een ladder niet kan wegglijden en controleer de verbindingen en de stabiliteit. Een aluminium ladder is lichter te hanteren en goedkoper dan de vroegere houten exemplaren. De ladder moet minstens 1 meter boven de grootste werkhoogte uitsteken, dat wil zeggen boven de sport waarop u staat. Nooit op een van de drie bovenste sporten gaan staan. Altijd met het gezicht naar de ladder naar boven klimmen en niet te ver naar één kant overleunen. Bij grote oppervlakken is een kamersteigertje aan te bevelen.

Trap en trapgat schilderen, methode en werkwijze

Voordat u begint met de trap en trapgat te schilderen, haalt u de trapleuningen, beslag en de eventuele bekleding weg. Daarna het gehele trappenhuis reinigen en alle beschadigingen herstellen, zoals krakende en ingesleten treden en dergelijke. Hoe u dat doet, zie: Krakende trap verhelpen.

Muren en plafond trapgat

Zorg voor een veilig werkplatform om ook evt. de moeilijk bereikbare plekken te kunnen schilderen. Volg de normale gang: beginnen bij plafond, dan de muren van boven naar beneden, en als laatste de leuning, treden en stootborden. Voor het meer informatie over het schilderen van de muren en plafond, zie: Muren en plafonds zelf schilderen. Beperk tijdens de uitvoering het gebruik van de trap en deuren tot een minimum, om zo opdwarrelend stof te voorkomen.

Trap en traptreden

Pas na de muren en het plafond begint u aan het schilderen van de trap. Schuur eerst de volledige trap en de plinten in het trappenhuis. Reinig de trap grondig en zorg dat het droog en stofvrij is in het trappenhuis. Schilder eventuele balustrades van boven naar beneden. Probeer zo min mogelijk heen en weer te lopen op de trap om het opdwarrelen van stof te beperken. Werk met de treden van beneden naar boven. Sla bij het schilderen van de treden steeds één tree over. Wanneer deze treden volledig droog zijn, kunt u de tussenliggende treden schilderen. Op deze manier kunt u van de trap gebruik blijven maken. Lees op de gebruiksaanwijzing hoe lang de verf moet drogen. Probeer het gebruik van het trappenhuis in die tijd te beperken om stofvorming tegen te gaan. Wanneer de muren en de trap gedroogd zijn, kunt u de leuning weer aanbrengen.