Een halfsteensmuur bestaat niet, zoals u misschien denkt, uit halve stenen, maar heet zo omdat de muur een dikte heeft van een halve steenlengte. De naam van dit type muur geeft soms aanleiding tot verwarring, men denkt dan dat een halfsteens muur hetzelfde is als een halfsteens-verband. Dit is onjuist, want ook een halfsteensmuur kan in allerlei fraaie verbanden worden uitgevoerd.

De tekeningen laten dat duidelijk zien. Wel is het zo dat sommige verbanden nogal wat hakwerk vereisen omdat er vrij veel koppen in voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het Engels verband en het kettingverband. Bij het halfsteensverband in halfsteensmuren zien we altijd een stootvoeg boven en onder het precieze midden van een strek, het geeft dit verband een weinig boeiend uiterlijk.