Een wand met schroten bekleden, lijkt misschien ouderwets, maar het kunt een ruimte ook een hele luxe uitstraling geven.

Stap 1
U brengt eerst een rachelwerk aan van geschaafde vuren tengels. Dat gaat het snelst met slagpluggen. Voorboren (60 mm pluggen op een onderlinge afstand van 40 cm) en de plug door de lat heen in het geboorde gat slaan.

Om de voorkomen dat het hout krom trekt, moet u tussen de tengels een binnenwerkse afstand van maximaal 50 cm aanhouden. Als u een vochtige ruimte betimmert, moet u hoge-druk-geïmpregneerde latten gebruiken.

Stap 2
In oudere woningen laat de isolatie vaak te wensen over. In zulke gevallen kunt u tussen de tengels isolatieschuim aanbrengen. Maar ook bij nieuwe woningen is het aangeraden.

Stap 3
Zaag de eerste schroot af op plafondhoogte. Teken op de achterkant af en zaag het deel af met de decoupeerzaag. Voor massief hout stelt u – indien mogelijk – de zaag af op een hoog toerental, zodat het zaagblad met een zeer hoge snelheid op en neer gaat.

Stap 4
De eerste schroot wordt met een beginklemmetje in de hoek van de ruimte bevestigd. Of u links of rechts begint maakt niet uit. Belangrijk is dat u de messing van de eerste schroot afzaagt, zodat de zijkant van de schroot strak tegen de muur aansluit.

Stap 5
Bevestig de eerste plank met klemmetjes. De kant van de groef wijst daarbij de ruimte in. Meet heel nauwkeurig na met de waterpas, want als de eerste schroot scheef zit, hangt straks de hele betimmering uit het lood.

Stap 6
Zo bevestigt u plank voor plank. Bij binnenhoeken zaagt u van de laatste schroot (over de lengte) één plankdikte af. Van de eerste schroot voor de aangrenzende muur zaagt u de messing glad af.

Stap 7
De twee op maat gezaagde hoek-schroten spijkert u aan elkaar en u zet het geheel vast in de hoek. De volgende delen laten zich weer probleemloos met klemmetjes bevestigen.

Stap 8
Bij buitenhoeken begint u aan de muur met een op maat gezaagd deel, zó dat het laatste deel (zonder messing) een plankdikte over de buitenhoek heen steekt.

Stap 9
Dan kunt u op de aangrenzende muur met een nieuwe schroot beginnen, waarvan u in elk geval wel de messing afzaagt. De delen op de buitenhoek worden aan elkaar gespijkerd (koppen verzinken).

Stap 10
Een andere mogelijkheid is om de binnenhoek met een kwartrond profiel en de buitenhoek met een hoeklijst af te dekken.

Stap 11
Iets dergelijks geldt voor de rand langs het plafond. Met een kantenfrees kunt u ook naderhand nog de schroten op gelijke lengte brengen. Tip: verf de bovenste tengel zwart. Dan komt het schaduweffect nog sterker uit.

Stap 12
Als alternatief kunt u ook een holle hoeklijst aanbrengen. Die dekt meteen eventuele schoonheidsfoutjes bij het zagen toe. De lijst wordt gespijkerd, de koppen worden verzonken en de gaatjes met vloeibaar hout gevuld.

Stap 13
Als aansluiting op de vloer dient een extra brede tengel, die maximaal 10 cm onder de betimmering uitsteekt. Met een geprofileerde afdeklat kunt u de overgang naar de vloer nog verfraaien.

Stap 14
Stopcontacten worden op inbouw-dozen tussen de tengels gemonteerd. Teken de middellijn af op de achterkant van de schroot en zaag met een gatenzaag het gat erin.

Gereedschappen

Materialen