Behalve westelijke bestaat er ook een oosterse hemlockspar; in het algemeen wordt eerstgenoemde hoger aangeslagen dan de ander. In de Nederlandse handel komt hoofdzakelijk westelijke hemlockspar voor. De kleur varieert van witachtig tot licht geelbruin, soms met een wat rossige tint. Tussen kern en spint is geen duidelijk kleurverschil. De nerf is matig fijn, de draad recht, soms wat onregelmatig. Het volumegewicht is 0,45.

Westelijke hemlockspar

Goed te bewerken, soms echter wat bros, zodat men voor verbrokkeling van het kopse vlak moet oppassen. Hemlockspar laat zich gemakkelijk schroeven en spijkeren. Verven, vernissen en lijmen leveren geen moeilijkheden op. Het hout wordt hoofdzakelijk voor binnenwerk toegepast: plafond– en wandbetimmeringen, lijsten, kozijnen, carrosserie-vloeren, meubelbinnenwerk, kisten, bezemstelen, enzovoort. Door het ontbreken van hars is het een goede houtsoort voor saunabaden.

Wilt u meer weten over diverse houtsoorten -> Houtsoorten