Lengte verbindingen maken van hout kunt u op meerdere manieren doen, op deze pagina behandelen we ze allemaal, met uitgebreide beschrijving en illustraties. Voor grote werkstukken, zoals garages, afdaken voor auto’s, het vernieuwen van vloeren, of voor het maken van vlonders en platformen, moet hout vaak in de lengterichting worden verbonden. Ook bij kleiner werk, zoals het repareren van meubelen en allerlei vreemde karweitjes, kan men af en toe een lengte verbinding nodig hebben.

Dit is deel 5 over alle houtverbindingen. Alle besproken houtverbindingen vind u hier terug -> Houtverbindingen maken

Liplasverbinding

Dit is de eenvoudigste van de langsverbindingen, geschikt voor lichte constructies. Maak de lip tot de helft van de dikte van het hout en zorg ervoor dat de beide borsten precies tegen het uiteinde van de te verbinden stukken drukken, want anders wordt de verbinding veel zwakker. Lijm en schroef de verbinding; laat de schroeven niet op één lijn naast elkaar zitten, om splijting over de draad te vermijden. Hout met een dergelijke verbinding kan een last het best verdragen als deze op de zijranden rust; voer dus het werkstuk zo uit dat een gewicht of druk op de randen terechtkomt.

Schuine liplas

Een variant op de rechte liplas, waarbij de lip in de dikte in plaats van in de breedte wordt gezaagd, is bruikbaar wanneer de verbinding zelf steun heeft van een dwarsbalk of een muur. Het voornaamste doel ervan is het hout op lijn te houden als een centrale spijkerlijn recht moet zijn voor de bevestiging van plaatmateriaal, zoals bijvoorbeeld spaanplaat of board.

Maak de lengte van de verbinding gelijk aan de breedte van het hout. Sla een spijker met verloren kop door de onderste lip in de verbinding of de ondersteunende muurplaat (hout dat plat boven op de muur ligt). Druk het verbindende stuk aan en zet dit vast met een andere spijker, die er diagonaal van bovenaf door wordt geslagen.

Boutverbinding

Slotschroeven, gebruikt samen met kram platen zorgen voor sterke vlakke hout-op-hout verbindingen voor dakspanten. Steek de kramplaten (metalen sluitringen met getande randen)op de bouten tussen de te verbinden vlakken. Maak de moeren en de klemmen stevig vast aan het hout, waardoor de verbinding minder zal kunnen schuiven. Gebruik sluitringen onder de moeren.

Lasplaten

Een ‘sandwich’-constructie, waarbij lasplaten worden gebruikt, geeft grote stijfheid aan lengtelassen. Maak de lasplaten vier keer zo lang als de breedte van het hout. Ze moeten dezelfde breedte hebben als het hout en half zo dik zijn.

Lengte verbindingen maken (hout)

Lasplaten

Schuine lasverbinding

Deze wordt gezaagd op de afschuining en voornamelijk gebruikt voor meubels. Zij wordt gewoonlijk alleen gelijmd, maar de schuine vlakken moeten met de grootste zorgvuldigheid worden gezaagd en geschaafd. Als deze verbinding goed wordt gemaakt, is zij zo sterk als het hout dat zij verbindt.

In het ideale geval moet de lengte van de las acht maal zo groot zijn als de breedte van het hout. Voor extra stevigheid kunnen schroeven worden gebruikt. Goed klemmen, terwijl de lijm verhardt.

Visbek verbinding

Deze wordt voornamelijk gebruikt voor het repareren van meubilair of voor alles waarvan het uiterlijk belangrijk is. Zaag de v uit met een zaag met fijne tanden. Zaag en schaaf het verbindende stuk daarna zo dat het precies past.