Het egaliseren van een houten vloer kan nodig zijn om te voorkomen dat de aan te brengen vloerbedekking onnodig slijt. Er zijn diverse methoden om een houten vloer te egaliseren. De eenvoudigste is: het vloeroppervlak met een speciale vloerschuurmachine mooi vlak schuren; officieel hoort deze bewerking niet onder de egalisatie technieken thuis, maar egaliseren betekent ‘vlakken’ en in reële zin is schuren dus ook egaliseren.

Egaliseren van een houten vloer

Egaliseren door te schuren
Deze aanpak is aan te bevelen indien de vloerplanken in niet al te hevige mate hol getrokken zijn, zodat er niet meer dan hoogstens enkele millimeters van het oppervlak behoeven te worden weggeschuurd, en vooral wanneer de houten vloer zélf als ‘loop-vloer’ gebruikt gaat worden, met een afwerking van bijv. vloerbeits. De machine die daarvoor nodig is, kunt u in diverse dhz-zaken huren. De schuurcilinder bestaat uit een grote ronde ‘trommel’ waarop een eindloze schuurband is aangebracht. Met een grove schuurband maakt u de vloer vlak, daarna schuurt een fijnere band hem mooi glad.

Voordat u daaraan begint, moeten alle spijkerkoppen stuk voor stuk vrij diep in het vloeroppervlak weggedreveld worden, een te hoog zittende spijker kan de schuurband gewelddadig te pakken nemen. De kamer dient geheel ontruimd te zijn, want ondanks de stofzak die op de machine zit, wordt het toch een stoffige boel. Zet er dus ook een stofmaskertje bij op.

Schuur de vloer met de grove band eerst in diagonale richting en vervolgens in een kruiselings daarop staande diagonale lijn. Tenslotte schuurt u met een fijne band de vloer in de lengterichting van de vloerplanken glad af. Een nadeel van de vloerschuurmachine is dat hij niet tot aan de kanten kan komen. De randen zullen dus met een kleine bandschuurmachine. Zuig de vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij

Egaliseren met pasta
Maak eerst de vloer goed schoon. Drevel vervolgens uitstekende draadnagels in de vloer en zet losliggende planken vast. Breng daarna de egalisatiemassa aan met een flinke metalen spaan. Strijk de massa in de lengterichting van de planken, hierbij kunt u de hoge vloerdelen als afstrijkniveau gebruiken. De laag zal na ongeveer twee uur beloopbaar zijn, echter pas na 6-12 uur uitgehard. Hierna kunt u de vloer afwerken. Deze droogtijd geldt voor een laagdikte van maximaal 10 mm, voor dikkere lagen moet u meer tijd rekenen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de pasta. Als de ontstane laag nog oneffenheden bevat, kunt u deze makkelijk weg schuren. Voor het schuren van de vloer kunt u het best een speciale schuurmachine huren. Het gaat immers vaak om een behoorlijk groot oppervlak en een handschuurmachine is hiervoor minder geschikt.

Egaliseren met plaatmateriaal
Als plaatmateriaal komen voor het egaliseren in aanmerking: hardboard, triplex en spaanplaat. Hardboard en triplex wordt gespijkerd, spaanplaat wordt geschroefd. Plaatmateriaal wordt verspringend gelegd. Met het bevestigen van plaatmateriaal zal de vloer enkele centimeters hoger komen te liggen. Houd hiermee rekening, omdat het gevolgen kan hebben voor deuren, enzovoort. Voordat u de platen op de vloer aanbrengt, is het raadzaam deze een paar dagen op te slaan in de kamer waar u ze gebruikt. Hiermee voorkomt u dat er grote vochtverschillen optreden: de werking van de platen achteraf is dan minder.

Hardboard
Neem geen hardboardplaten die groter zijn dan 122 x 122 cm. Leg de platen met de ruwe zijde naar boven in een halfsteensverband. Nagel ze vast met draadnagels van 25 mm met platte kop. De nagels komen in rijen, die 10 cm van elkaar liggen. In de rijen hebben de nagels een afstand van 15 cm, langs de rand moet u ze echter om de 5 cm aanbrengen. Sluit de naden niet te nauw op elkaar aan: enige werking kan dan zonder kromtrekken worden opgevangen.

Spaanplaat
Gebruik platen van 10-14 mm dikte. Uit één grote plaat zaagt u 4 hanteerbare platen van 62 x 125 cm. Leg de platen ook hier verspringend en zorg ervoor dat de naden boven de balken komen. Zet ze vast met schroeven van 35 mm lengte, die u in vierkanten met een zijde van 25 cm indraait. Langs de randen komen de schroeven op 12,5 cm uit elkaar. Schuur de naden van de platen goed vlak.