Stortbakken voor closetspoeling zijn voorzien van een vlotterkraan om de watertoevoer te regelen. Aan de kraan is een hefboom gemonteerd met daaraan een drijflichaam, de vlotter. Deze kan zijn vervaardigd van koper of kunststof. In de lege bak bevindt de vlotter zich op het laagste punt en geeft daardoor via de hefboom de watertoevoer vrij. Met het stijgen van de waterstand gaat de vlotter drijven en stuurt via de hefboom de afsluitklep naar de zitting. Het waterniveau kan geregeld worden door de vlotter in de lengterichting van de hefboom te verplaatsen of de hefboom zelf te buigen met een tang, vlakbij de vlotterkraan.

Stortbak

De stortbak moet zuiver waterpas tegen de muur bevestigd worden waarbij men er rekening mee moet houden dat ten behoeve van inspectie tussen bovenkant
bak en onderkant plafond minstens een ruimte van 25 cm. vrij moet zijn. Elke stortbak is voorzien van een overloop die uitmondt boven het closet. Bij een defect aan vlotter of vlotterkraan zal het overstromend water dan in het closet stromen. Een lekke vlotter zal vollopen met water waardoor er geen drijfvermogen is en de vlotterkraan niet afgesloten wordt.

Een lek in een koperen vlotter kan men, na uiteraard het water verwijderd te hebben, dichtsolderen; een kunststof vlotter moet u vervangen. Een tijdelijke oplossing is het lek dicht te plakken met plastic kleefband.

stortbak

De meest voorkomende stortbak is voorzien van een klok die door middel van rubberblokjes vrij van de bodem is opgesteld, zodat het water vrij onder de klok kan doorstromen. Onder de klok bevindt zich de binnenpijp waaraan de valpijp bevestigd is. De binnenpijp mondt uit boven het waterniveau. Zodra aan de ketting getrokken wordt, gaat de klok omhoog en zal, bij de daarop volgende dalende beweging, water onder uit de bak om de binnenpijp omhoog stuwen. De lucht boven in de klok zal door de binnenpijp worden weggeduwd en het water stroomt door de binnenpijp naar beneden, waarmee de hevelwerking in bedrijf komt en de stortbak leeg hevelt.

Storing kan optreden wanneer binnen-en valpijp onderling niet goed verbonden zijn en dus lucht in kan treden, waardoor de hevel werking verbroken wordt. De dichtingsring kan op eenvoudige wijze door u zelf vervangen worden. De vlotterkraan wordt aangesloten op koperen buis van 12/15 mm. Bij de stortbak wordt een stopkraan geplaatst om reparaties en vervanging uit te kunnen voeren.