De meest algemene soort voor buitenbetimmering is die met behulp van rabatdelen. Hierbij overlappen de delen elkaar enigszins. De soort die het gemakkelijkst verkrijgbaar is staat afgebeeld.

Rabatdelen zijn verkrijgbaar in standaardafmetingen, van 1,9 x 10 cm, 1,9 x 15 cm en 2,1 x 15 cm.

Als het werkstuk geschilderd moet worden, zet dan alle kanten van de rabatdelen vóór de bevestiging in de grondverf, liefst in de kleur die het rabatwerk na afschildering krijgt dit in verband met eventuele krimp van de delen, waardoor de grondverf zichtbaar zou kunnen worden. Besteed speciale aandacht aan de uiteinden.

Rabatwerk heeft goede isolerende eigenschappen. Wil men een zo goed mogelijke bescherming tegen b.v. regenwaterdoorslag door een muur, sla dan eerst een laag bouwpapier tegen de muur en breng daarna verduurzaamde houten latten op 40 tot 45 cm van elkaar verticaal tegen het papier aan. Sla daar na de rabatdelen met gegalvaniseerde koploze spijkers aan de latten. Drijf, voor u gaat schilderen, alle spijkers tot onder het oppervlak van het hout.