Een mortel is een mengsel van een bindmiddel en een verschralingsmiddel zoals zand. Wanneer een mortel gemengd wordt met water noemen we het specie. Het wordt vaak gebruikt om stucwerk mee te verrichten of om mee te metselen. Voor gipsmortel wordt gips als bindmiddel gebruikt.

Gipsmortel