Een wetsteen is een slijpsteen met een fijne korrel (aluminiumoxyde of siliciumcarbide) waarmee gereedschappen na het slijpen in de zin van ‘herstellen van het snijvlak’ vlijmscherp worden afgewerkt.

Voor diverse gereedschappen zijn wetstenen van uiteenlopende vormen verkrijgbaar; de gewone vlakke slijpsteen voor beitels bestaat gewoonlijk uit twee lagen, aan één kant een grove korrel voor het eigenlijke slijpen en aan de andere kant een fijnkorrelig gedeelte voor het wetten. Wetten is; de eigenlijke snijhoek van het gereedschap aanbrengen. Door het gereedschap na het wetten met de weerszijde van de snede over de wetsteen te bewegen, wordt tenslotte de braam verwijderd.