Een sleg is een houten hamer van zeer grote afmeting, dienend voor het in slaan van paaltjes e.d. De daarvoor benodigde kracht moet worden verkregen uit de cirkelvormige zwaai, waarbij de steel aan het uiteinde wordt vastgehouden. Dit vereist enige oefening.