Een landmeter is behalve een beroep: ook de naam van het meetgereedschap van professionele landmeters; een zeer lang meetlint. Er zijn echter ook uitvoeringen die zich uitstekend voor particulier gebruik lenen, met meetlinten van 10 tot 50 meter. Met name bij het inrichten van een nieuwe tuin is zo’n kleinere landmeter een handig gereedschap.

Landmeter

Veelal is het gereedschap voorzien van een mechanisme waarmee het lint snel kan worden teruggespoeld,