Een grondboor is een hand werktuig om gaten in de grond te maken, gewoonlijk voor het plaatsen van palen voor afrastering e.d. Er zijn kurkentrekker-vormige en centerboorvormige types, elk verkrijgbaar in diverse diameters (maximaal ca 15 cm). Het kurkentrekker type (vergelijkbaar met de avegaar) werkt de grond tijdens het boren vanzelf omhoog; niettemin moet van tijd tot tijd de losgewoelde grond verwijderd worden door de boor uit het gat omhoog te trekken.

De maximaal bereikbare boor diepte is ca 1 meter; voor diepere gaten is machinaal grondboor gereedschap nodig. Voor incidenteel gebruik kan in diverse bedrijven een grondboor worden gehuurd. Het grote voordeel van dit gereedschap is dat ook in een al dicht begroeide tuin zonder moeizaam graafwerk vrij gemakkelijk gaten kunnen worden gemaakt, behalve voor bovengenoemde doeleinden ook voor het maken van lichte beton funderingen of afwateringspunten in een slecht gedraineerde tuin.