Een lijmtang is een gereedschap om gelijmde verbindingen tijdens het drogen stevig ingeklemd te houden; ook voor het tijdelijk monteren van de onderdelen van een werkstuk enz. is de lijmtang zeer geschikt, evenals om grote stukken materiaal tijdens zagen, schaven enz. op een werktafel geklemd te houden. Spanwijdte en diepte zijn uiteraard afhankelijk van de grootte van de lijmtang. Er zijn talrijke afmetingen in de handel.

Lijmtang

Het draadeind, dat met het handvat bediend wordt, klemt het beweegbare deel van de bek vast op het werkstuk. Door het handvat vaster aan te draaien, wordt de klemkracht vergroot.

Bij de moderne lijmtangen zijn de uiteinden van de bek vaak voorzien van zgn. drukplaatjes van zachte kunststof, die verhinderen dat het werkstuk wordt beschadigd. Afdrukken van de bek in het hout kunnen ook worden voorkomen door tussen het werkstuk en de bek een stukje afvalhout te plaatsen; dit verdeelt tevens de klemkracht over een groter oppervlak.