Meestal gaat de wasmachine kapot als er onverwachts logés komen en alle lakens nog vuil zijn. Goed om te weten dat er voor de meeste problemen snelle oplossingen bestaan. Volg onze checklist “Wasmachine kapot, zelf maken”

Wasmachine kapot, zelf maken

De wasmachine werkt niet:

 • Zit de stekker in het stopcontact of is de trek-schakelaar wel aan?
 • Is de zekering in orde. Als de zekering telkens door- of uitslaat, moet een elektricien de oorzaak opsporen.
 • Is de startknop van de wasmachine goed ingedrukt of uitgetrokken?
 • Is de deur goed gesloten?

De wasmachinedeur gaat niet open:

 • Bij de meeste wasmachines kan de deur om veiligheidsredenen pas twee minuten na beëindiging of onderbreking van het wasprogramma geopend worden (veiligheidsvergrendeling).
 • U hebt per abuis een programma met spoel-onderbreking gekozen.

Er stroomt geen water in de machine:

 • De aparte watertoevoer naar de wasmachine is wellicht niet open gedraaid.
 • Een van de zeefjes in de aanvoer is verstopt (tussen de kraan en de slangverbinding, of bij het aansluitpunt van de machine). Schroef de slang los en maak het zeefje onder de kraan schoon (vervang eventueel de afdichtingsringetjes).

Er stroomt water onder de wasmachine uit

 • De toevoer- of afvoerslang, of een verbinding in de afvoerpijp, lekt. Vervang het lekkende deel door een origineel reserveonderdeel.
 • Het aansluitpunt bij de kraan of aan de machine is per ongeluk kapotgedraaid of zonder afdicht-ringetjes vastgeschroefd (bijvoorbeeld na onderhoudswerkzaamheden).

De was wordt niet goed gecentrifugeerd en er blijft nog wat waswater in de trommel achter:

 • Er zit een knik in de afvoerslang: door deze vernauwing voert de pomp te weinig water uit de machine af. Haal de knik uit de slang; monteer eventueel een langere slang.
 • De maximale transporthoogte voor de pomp (meestal 1 m) is overschreden. Verplaats de mond van de afvoerbuis zodanig dat de pomp een minder grote hoogte hoeft te overbruggen.
 • De pomp kan verstopt zijn. In dit geval dient u de serviceafdeling erbij te halen, of de pomp volgens de handleiding schoon te maken