Zelf hekwerk van gaas plaatsen? Volg ons stappenplan op Klus-info.

Stap 1
Maak het eerste gat van de fundering zowel één spade diep als één spade breed. Met de grondboor is dit snel gedaan. Vul het gat met cement, stamp dit goed aan en steek hier de paal in.

Stap 2
Elke eerste en laatste paal moet van een schoor voorzien worden die in één vlak met de richting van het hek staat. De loop stelt u bij de volgende stap vast. Dan pas kunt u de schoren in cement vastzetten.

Stap 3
Span tussen de begin- en de eindpaal een richtsnoer. Zo kunt u heel eenvoudig de totale loop en ook de hoogte van de tussenliggende palen vaststellen. Nu kunnen ook de schoren in het cement vastgezet worden.

Stap 4
Ongeveer elke 2,5 meter wordt er een tussenpaal in cement gezet. Pas als alle palen en schoren zijn geplaatst en het cement helemaal hard is, kunt u het werk voortzetten. Ander loopt u de kans dat de palen scheef gaan staan.

Stap 5
Na ongeveer 24 uren is het cement uitgehard. Tip: met een bindmiddel kan men -afhankelijk van de mengverhouding – het uitharden versnellen. Bevestig vervolgens bovenin, in het midden en onderaan de begin- en eindpaal de draadspanner met behulp van beugels. Verbind de haakschroef eerst slechts losjes met de beugel. Kort daarna de spandraad in op de lengte van het hek plus 10 cm, steek deze in de draai as van de draadspanner en draai hem met een ring- of steeksleutel aan.

Hekwerk van gaas plaatsen 5

Stap 6
Schuif de spandraad in de daartoe bestemde ogen aan de tussenliggende palen en steek de draad als laatste in de draadspanner van de eindpaal. Met een ringsleutel kunt u nu de draad spannen. Een tip bij geschoorde hoekpalen: hoekpunten of bochten waar het hek van richting verandert, moeten altijd aan beide kanten van het hek gestut worden.

Hekwerk van gaas plaatsen 5

Stap 7
Rol nu het gaas een stukje uit en steek de aantrek stang door de eerste mazen. Vervolgens wordt deze stang tezamen met het gaas achter de beugels bevestigd.

Stap 8
Rol het gaas helemaal uit en bevestig het aan het eind van het hek. Buig het gaas om de bovenste en onderste spandraad en bevestig als laatste het hek met bind draad aan de middelste spandraad.

Gereedschappen

Materialen