Wanneer een CV-installatie wordt geïnstalleerd, wordt deze ook ingeregeld. Dit houdt in dat ervoor wordt gezorgd dat door alle radiatoren de juiste hoeveelheid water stroomt. De voetventielen op de radiatoren zorgen voor deze gelijke verdeling. De voetventielen dichter bij de circulatiepomp staan minder ver open dan de voetventielen van radiatoren aan het einde van het systeem. Wanneer de ene radiator kouder blijft dan de andere of wanneer een radiator er bijvoorbeeld een stuk langer over doet om warm te worden, is het nodig om de CV-installatie opnieuw in te regelen. De CV-installatie inregelen zal overigens niet vaak nodig zijn.

Stap 1
De ketel moet goed branden, voordat u aan deze klus begint. Zet alle radiatoren in huis open en de thermostaat op een hoge temperatuur.

CV-installatie inregelen

Stap 2
Draai de voetventielen van alle radiatoren open. Daarvoor draait u ze met een inbussleutel tegen de klok in. Bij oudere radiatoren kunt u een verstelbare moersleutel gebruiken.

CV-installatie inregelen 2

Stap 3
Wacht tot de kamer waar de thermostaat hangt, op de juiste temperatuur is gekomen.

CV-installatie inregelen 3

Stap 4
Pas de temperatuur in alle ruimtes aan met het voetventiel van de radiatoren. Dit is wel een lastige klus, aangezien het lang kan duren voordat alle kamers de juiste temperatuur hebben bereikt. Wanneer een ruimte niet warm wordt en het voetventiel staat volledig open, dan zult u een extra radiator moeten installeren.

CV-installatie inregelen 4

Gereedschappen