Een kruiskopschroef is een schroeftype dat in de kop niet de van oudsher bekende gleuf heeft, maar een kruisvormige inkeping, waarin de punt van de speciaal daarvoor bestemde kruiskopschroevendraaier past.

Dit systeem heeft twee duidelijke voordelen: de schroevendraaier heeft een veel betere greep op de schroef dan bij het gleufkoptype mogelijk is, en bovendien kan men met een geringer aantal schroevendraaiers toe. De afmetingen van de inkepingen zijn nl. sterk beperkt; verreweg de meeste schroeven, van klein tot groot, kunnen met slechts drie schroevendraaiers worden verwerkt. De grootte van de kruiskopinkeping (en dus ook van de kruiskopschroevendraaier) wordt aangeduid in ‘punten’. Dankzij de uitstekende greep van do schroevendraaier in de kruiskopschroef, is ‘uitslippen’ praktisch uitgesloten, ook indien veel kracht moet worden gezet. Dit betekent tevens dat schroefkop èn schroevendraaier veel minder kans lopen op beschadiging, zoals bij de gleufkopschroef nogal vaak voorkomt.

De kruiskop heeft intussen een verbetering ondergaan; dat is de zgn. Pozidriv-schroef, te verwerken met de corresponderende schroevendraaier. De rechte kruisvorm is daarbij nog uitgebreid met een smallere en minder diepe inkeping, die onder 45 graden t.o.v, de rechte inkeping staat. Naast de Pozidriv is intussen ook al weer de zgn. Supradriv verschenen, met een nog sterker geavanceerde inkepingsvorm. Dit alles heeft ten doel de zekerheid bij schroefverwerking