De materiële schade door een inbraak en het eventuele verlies van waardevolle spullen met aanzienlijke emotionele waarde mag in sommige gevallen dan erg groot zijn, het gevoel dat iemand uw privé-sfeer is binnengedrongen, brengt in de regel een veel langduriger schade toe. We willen geen paniek zaaien, maar denkt u vooral ook niet: ‘Bij ons valt toch niets te halen’. Omdat u ook in de toekomst rustig kunt slapen, moet u iets aan de veiligheid en preventie van uw huis. Behoedzaamheid, een beetje voorzichtigheid en preventieve maatregelen, die niet altijd veel geld hoeven te kosten, houden al meer dan een derde van de ongenode gasten buiten de deur.

Veiligheid en preventie van uw huis

Vensterdeuren (balkon- of terrasdeur met groot raam) vormen de belangrijkste zwakke schakel in een eengezinshuis. Op de tweede plaats komen de ramen. Voordeuren en kelders daarentegen worden relatief zelden als toegang gekozen. Bij meergezinswoningen en flats is de portiek-deur duidelijk zwakke plek nummer één. De beveiliging moet zich daarom in eerste instantie richten op deze zwakke plekken. Vakkundig geïnstalleerd beveiligingsmateriaal kan ervoor zorgen dat een inbraak niet verder dan een poging komt. Maar er bestaat geen manier om inbraken volledig tegen te gaan. Er zijn wel installaties die de inbreker afschrikken of zo lang aan het werk houden dat hij ten slotte zijn plannen opgeeft. Drie van de vier inbraken worden gepleegd op klaarlichte dag! Rolluiken zijn dan in de regel open en bieden dus geen bescherming. En zijn ze overdag wel neergelaten, dan wekt dat de indruk dat de bewoners op vakantie zijn. Bewegingsmelders die een lamp inschakelen, helpen overdag ook niet.

Veiligheid en preventie van uw huis 1

Een blik op de statistieken uit een onderzoek over manieren van inbraak leert waartegen de aangebrachte beveiligingen bescherming moeten bieden. De getallen kunnen per regio verschillen, maar kwalitatief geven ze een goede houvast. In twee van de drie gevallen wordt bij inbraak het raam eruit gelicht. De politie adviseert daarom 2 tot 3 beveiligingen per venster (deur) aan te brengen.

Ramen worden zelden ingeslagen om een vensterdeur of raam te openen, want inbrekers schuwen lawaai. Het wordt inbrekers vaak erg gemakkelijk gemaakt. Elke vijfde inbreker maakt gebruik van een openstaand, onafgesloten of getuimeld raam.

Bij voordeuren is er hetzelfde beeld: de meeste worden aan de slotzijde geforceerd. Alle onderdelen moeten daarom gedegen uitgevoerd zijn en goed verankerd. Het tweede grote zwakke punt is de cilinder van het deurslot. Tref hier voorzorg-maatregelen zodat de cilinder niet kan worden afgebroken, doorboord of eruit getrokken. Niet in de laatste plaats verschaft de inbreker zich in één op de tien gevallen toegang door de deur zonder een spoor van geweld achter te laten. Vraag een deskundige bij de politie om u te tonen hoe snel eenvoudige en onbeveiligde deuren of ramen zonder zichtbare sporen kunnen worden geopend. U zult versteld staan.

Veiligheid en preventie van uw huis 2

Bepalend voor de werking van alle veiligheidsvoorzieningen is de vakkundige montage door een erkende vakman (erkend door het Verbond van Verzekeraars). Een probleem vormt de montage van beveiligingen in huurwoningen. De getroffen maatregelen moeten op verzoek van de verhuurder of volgende huurder teruggedraaid (kunnen) worden.

Met vragen betreffende veiligheidsvoorzieningen kunt u zich wenden tot het Inbraak-preventieteam in uw stad.