Van oudsher bestaat de dakbedekking hoofdzakelijk uit gebakken (keramische) dakpannen. Deze zijn er in verschillende types en kleuren. Soms zijn ze voorzien van een glazuurlaag, waardoor ze een glanzend oppervlak krijgen. Enkele modellen van gebakken dakpannen: verbeterde holle pan, Tuile du Nord, romaansepan.

Dakpan

Naast de gebakken dakpannen bestaan er ook dakpannen van beton de zogenaamde ‘sneldekpan’. Deze hebben een wat ruwer oppervlak en zijn iets groter van afmeting. Ook bij betonpannen zijn verschillende types en kleuren mogelijk.

De dakpannen vallen met een nokje achter de panlat. Door hun gewicht en doordat ze elkaar gedeeltelijk overlappen, vormen ze een stabiele dakbedekking. Alleen bij zeer steile daken, met een helling van meer dan 50°, moeten de pannen nog extra met panhaken worden vastgezet.

Wanneer u een pan moet vervangen, kies dan voor hetzelfde model als de originele pannen. Tip: de oorsprong van de pan, staat vaak aan de binnenkant van de pan vermeld.

Dakpan hulpstukken

  • Onderpan: aan de onderkant afgedicht, wat vogels belet onder de pannen te nestelen. De pan wordt vlak boven de goot toegepast
  • Bovenpan: de wel (golf) ontbreekt aan de bovenzijde die onder de vorstpan ligt. Hierdoor ligt de vorst steviger op de nok
  • Vorstpan, nokpan: voor afdekking van de nokconstructie
  • Gevelpan: voor het afsluiten van overstekken

Geen ‘echte’ pan, want gemaakt van PVC is de ventilatiekap pan, een veel gebruikt hulpstuk om het ventilatiekanaal bovendaks te voeren.