Ladders worden tegenwoordig veelal van aluminium (kokerprofiel) gemaakt. De aluminium soort is betrekkelijk licht van gewicht. Er zijn talrijke uitvoeringen [één-,twee-, drie- en vierdelige) en diverse kwaliteiten. Wanneer u zelf een ladder aanschaft, bijv. om het buitenschilderwerk, onderhouds- en reparatiewerk enz. te kunnen verrichten, maak dan een weloverwogen keuze. Let vooral op de noodzakelijke veiligheidsaspecten.

Ladder

Om bijv. werkzaamheden aan de goot uit te voeren, dient de maximaal haalbare lengte van de gootlijst uit te steken, zodat niet de laatste sporten gebruikt behoeven te worden. Dan hebt u immers geen houvast meer. Brede, van ribbelprofiel voorziene sporten zijn aanzienlijk veiliger dan smalle en gladde sporten. Een ladder met wijd uitstaande poten staat stabieler.

Zorg er te allen tijde voor dat de ladder niet kan wegglijden; breng zo nodig op de grond een lat of balk aan die wegglijden onmogelijk maakt. Maak de ladder, als u op grote hoogte werkt, met stevig touw aan goot of muur vast. Zet de hem ook nooit onder een te steile hoek tegen de muur. Gebruik een Iadderafstandhouder, die de ladder aan de bovenkant op enige afstand van de muur houdt. Schaf een ladderbankje aan (wegklapbaar) waarop u veiliger kunt staan dan op een sport en waarop u een verfbus en gereedschap kwijt kunt.

Houd onder alle omstandigheden één hand vrij om u aan de ladderboom vast te houden. Hang dus eventuele blikken of emmers met een haak aan een sport. En ten overvloede: verwijder de emmer voor u de ladder verzet.