Een spiraalboor is een boortype waarvan de zgn. spoed (het snijdende dan wel spaanafvoerende deel van de boor schacht) in spiraalvorm is uitgevoerd. Het spiraaltype komt voor bij hout-, metaal- en steen/ betonboren. De naam slaat dus niet op de functie, maar op de vorm.

Spiraalboor

Hout | Metaal | Steen