De profielmal ook wel: profielkam of profielmeter genoemd. Hij bestaat uit een metalen ‘huis’ van gewoonlijk ca. 15 cm lengte, waarin een groot aantal stalen naalden is aangebracht, die onafhankelijk van elkaar kunnen verschuiven. Door de naaldenrij tegen een bepaald profiel te duwen, ontstaat in die rij een zuivere weergave van het profiel.

Behalve bij het draaien van profielen volgens een met de mal overgenomen profiel, is het gereedschap ook handig bruikbaar bij het overnemen van de profielen of de niet geheel haakse hoeken van materialen waarvoor een bevestiging moet worden gemaakt of die gecopieerd moeten worden.