Een oorbeschermer is een beugel met twee oorkappen; het geheel vertoont opvallende gelijkenis met een moderne koptelefoon, maar heeft een heel andere bedoeling. De oorkappen zijn van absorberend materiaal gemaakt en dienen om bij werkzaamheden die veel lawaai produceren het gehoor te beschermen.

Pas gedurende de laatste jaren is in zijn volle omvang gebleken welke ernstige, vaak chronische beschadigingen aan de gehoororganen kunnen worden toegebracht door een overmaat van harde geluiden. In bepaalde industrieën is het dragen van oorbeschermers dan ook verplicht geworden.

Ook voor huiselijk gebruik kan zo’n eenvoudig en zeker niet kostbaar ding van veel nut zijn, zoals bij langdurig werken met een cirkelzaagmachine, een klopboormachine e.d. Attendeer huisgenoten er echter op dat ze, wanneer zij uw aandacht willen trekken, niet tegen u moeten schreeuwen, nóch u van achteren op de schouders tikken. Dit kan een schrikreactie oproepen. Ze dienen zich in uw blikveld op te stellen en bijv. door een gebaar aan te duiden dat er even met het rumoerige werk moet worden gestopt. Voor de koffie bijvoorbeeld.