Een muurfrees is een apparaat om machinaal groeven in muren te frezen, voornamelijk ten behoeve van het inwerken van leidingen. Een muurfrees heeft een spil met snijbeitels, waarmee steen kan worden afgeslepen, uitgehold of van een profiel worden voorzien. De spil kan omhoog of omlaag worden gedraaid om de freeshoogte en -diepte in te stellen. Door middel van geleiders aan weerszijden van de spil kunt u de freesdikte instellen. Het apparaat wordt in zijn geheel ‘frees’ genoemd, hoewel die naam in feite alleen slaat op het snijdende deel. Dit kan geheel van hardmetaal zijn gemaakt, of van staal met hardmetalen snijkanten.

Muurfrees

In zachte materialen als gasbeton enz. werkt de muurfrees zeer gemakkelijk. Ook niet te harde baksteen kan wel worden gefreesd. Het werken met het apparaat gaat met een grote stofontwikkeling gepaard. Het is dan ook raadzaam om er een mondkap bij te dragen. Ontruim zo mogelijk ook het vertrek. Het grootste deel van het steenstof kan wel worden opgevangen wanneer er een stofzuiger op aangesloten wordt

Muurfrees 1

Voordat u met frezen begint, moet u de spil met de hand ronddraaien om te controleren of de beitels de geleiders niet raken. Probeer de frees altijd eerst even uit. Een freesmachine kan gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik. Wees daarom zeer voorzichtig.