Een overzicht van de meest gebruikte ‘ Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen’. Neem voor uw eigen veiligheid absoluut alle in dit artikel genoemde veiligheids aanwijzingen in acht.

Gereedschappen voor het controleren van spanning kunnen in werking en bediening variëren. Lees daarom altijd aandachtig de bedieningshandleiding van elk apparaat door.

Gereedschap waarmee u controleert of een werkplek spanningsvrij is, behoort tot de belangrijkste hulpmiddelen als u met elektriciteit werkt. Bij de spanningzoeker (een bepaald soort schroevendraaier) geeft het oplichtende lampje aan op welke pool van een stopcontact of leiding er spanning staat.

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen

Een tweepolige spanningtester (duspol) geeft via lichtgevende dioden aan of en hoeveel elektrische spanning er op staat. Met dit apparaat kunt u ook nagaan of de aarddraad (geel+groen met klemmen verbonden) goed is aangesloten.

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen 1

De multimeter levert nog meer gegevens. Daarmee kunt u zowel stroom, spanning als elektrische weerstand van elektrische onderdelen testen. Let bij de bediening van dit apparaat in het bijzonder op de veilig-heidsaanwijzingen van de fabrikant.

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen 2

Lichtarmaturen moet u altijd van het kroonsteentje afschroeven. Gestripte, ‘blote’ leidingen moet u voor de zekerheid van een kroonsteentje voorzien. Schakel de zekering van tevoren uit!

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen 3

Elektriciteits schroevendraaiers en tangen moeten tot de punt van een beschermende isolatielaag en het VDE-teken zijn voorzien. Als u met zo’n werktuig per ongeluk iets raakt dat onder spanning staat, krijgt u geen elektrische schok.

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen 4

Als u kabels wilt prepareren voor de aansluiting, moet u eerst voorzichtig de kunststofmantel verwijderen. Met een kabelmes gaat dat snel, zonder de binnenste draad isolaties te beschadigen. De veiligheid bij elektriciteits werkzaamheden is in grote mate afhankelijk van de vakkundige inzet van het juiste gereedschap. Gebruik daarom voor het ontmantelen geen combinatietang of mes.

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen 5

In de volgende stap wordt de isolatie van de gekleurde aders afgetrokken. Daarvoor heeft u een striptang nodig. Bij deze tang kunt u de tang opening precies instellen, zodat de koperdraden onder de gekleurde isolatie niet beschadigd of zelfs doorgesneden worden. Als dat toch per ongeluk gebeurt, moet u alle aders afsnijden en opnieuw strippen.

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen 6

U kent dat probleem wel: wanneer u de gestripte bundel fijne koperdraadjes met een schroef (bijvoorbeeld aan een stekker) wilt vastzetten, splijten de draadjes. Een deel van de koperleiding ligt dan onder de schroef, terwijl de rest er los bij hangt. Om dit te voorkomen kan men heel gemakkelijk met een krimptang passende draad-schoentjes om de leiding heen vouwen.

Gereedschap en hulpmiddelen bij elektriciteits klussen 7