Heel vroeger gingen mensen gewoon het bos en de natuur in om hun behoefte te doen. Daarna werd het afval wel of niet begraven. Maar spoedig gingen mensen zich realiseren dat er al snel geen plekje meer over was en dat bovendien delen van het afval door regenwater werden weggespoeld. Veel afval kwam in meren en rivieren terecht en men kon eigenlijk beter op zoek naar nieuwe schone plekken om te gaan wonen. Er moest echt iets gaan gebeuren!

Een leven zonder septictank

De oude Grieken waren zeker pioniers op het gebied van watervoorziening technologie. De uitvindingen waren onder andere ondergrondse leidingsystemen, aquaducten, stortbakken en zelfs doorspoeltoiletten. De Romeinen namen de ideeën over en pasten het aan de grote steden aan. Na de val van het Romeinse rijk trokken mensen echter weer naar het platteland, waardoor geavanceerde afvalverwerkingssystemen niet meer echt nodig waren.

Nog eerder in China zo’n 200 jaar voor Christus maakten mensen gebruik van bijgebouwen. In Europa werden ze voorzien van een dak en ongeveer 500 jaar later kregen de gebouwtjes ook een zitplaats. Maar goed, vol bleef vol. En als het gat waar het afval in moest vol was, moest er weer een nieuw gebouwtje worden gemetseld. Of het gebouw moest worden verplaatst. En het bleef het betere buitengebeuren. Regen, hagel, sneeuw of extreme hitte, je moest toch naar buiten om je behoefte te doen. Bovendien stonk het er verschrikkelijk en het trok insecten aan. Dat was het leven zonder septictank tot midden negentiende eeuw.

Wie vond de septictank uit?

Jean-Louis Mouras is hoogstwaarschijnlijk de uitvinder van de septictank. De Fransman leefde in de negentiende eeuw en was vastbesloten om een toiletsysteem uit te vinden waardoor je niet meer naar buiten hoefde. Hij legde pijpen van klei aan vanaf zijn huis naar een betonnen tank. Als deze tank overstroomde, kwam het afval terecht in een beerput die door de Franse Gemeente werd geleegd. Toen Jean-Louis na 10 jaar de tank weer in de tank keek, ontdekte hij dat er voornamelijk nog vloeibaar afval in zat en enthousiast begon hij zijn ontwerp te perfectioneren. In 1881 kreeg hij er patent op.

Hoe plaats je een septictank?

  • Eerst graaf je een kuil die groot genoeg is. Aan alle kanten moet je 50 cm ruimte houden, ook aan de onderkant.
  • Op de bodem van de kuil stort je een laag gestabiliseerd zand.
  • De septictank plaats je nu waterpas op de zandlaag.
  • Je sluit daarna de aanvoer- en afvoerleidingen aan.
  • Hierna kan je de septictank vullen met schoon water.
  • Uiteindelijk vul je de ruimte rondom de septictank laag voor laag met gestabiliseerd zand.

Bij een tijdelijk kantoor of een tijdelijk schoolgebouw waar niet makkelijk een aansluiting op de riolering te maken is, kan je kiezen voor een tijdelijke kunststof septictank. In de meeste situaties wordt echter toch gekozen voor een betonnen septictank. Deze zijn stevig en eenvoudig te plaatsen.