Verbetering van tuingrond, met een beetje aandacht voor de grond zorgt ervoor dat uw planten het nog beter doen. En met organische stoffen kunt u de structuur van de tuingrond verbeteren en zorgen voor de benodigde voedingsstoffen.

Verbetering van tuingrond

Het wonder grond

Een handvol gezonde tuinaarde bevat meer organismen dan er mensen op aarde zijn. Deze organismen zorgen voor de kwaliteit van de grond. Hoe beter het milieu in de grond, des te vruchtbaarder zij hem maken. De organismen hebben lucht, water en organisch materiaal als voedsel nodig. Dit scheiden zij samen met de minerale bestanddelen van de grond weer uit, en wel als voedingsstoffen die dan de planten ter beschikking staan.

In grond die lange tijd met synthetische minerale mest (kunstmest) wordt bemest, sterft het leven af. De planten gedijen dankzij een onnatuurlijke vruchtbaarheid en worden extra vatbaar voor ziekten en plagen.

Slechte grond

Bij slechte grond kunt u denken aan:

 • Overbemeste grond, waarin bijna geen levende organismen meer aanwezig zijn.
 • Zware grond (kleigrond), die nauwelijks organismen en organisch materiaal bevat.
 • Dichtgeslibde grond, bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken.
 • Zanderige grond, die weinig organisch materiaal en voedingsstoffen bevat en het water niet kan vasthouden.
 • Veengrond, die vaak arm aan voedsel, nat en zuur is.

Zorg dat u eerst meer weet over de grond in uw tuin. Maak enkele steken met de schop en kijk of u regenwormen vindt. Deze tonen de vitaliteit van de grond aan. Het voedselgehalte en de pH-waarde kunt u met een testset bepalen. U kunt ook een grondmonster nemen en het laten onderzoeken door een laboratorium voor bodemonderzoek.

Verbetering van tuingrond

Met organische middelen voor de verbetering van de grond (compost) en natuurlijke mineralen (zand, steenmeel, koolzure kalk) kunt u elke slechte grond geleidelijk in een betere conditie brengen. Ook regelmatig spitten is belangrijk.

Verbetering van tuingrond

Hoe verbetert u de grond en wat heeft u nodig?

 • Benodigheden: Grondfrees, schop, bodemverbeteraars, hark.
 • 1. Enkele dagen voor u gaat frezen, maakt u de grond goed nat. Dit is met name belangrijk bij zware of nog nooit bewerkte grond.
 • 2. Hanteer de grondfrees zo, dat er evenwijdige sporen ontstaan in de tuingrond. Mocht de grond moeilijk open te breken zijn, frees dan nog een keer.
 • 3. Verdeel de bodemverbeteraars met de schop zo gelijkmatig mogelijk over de grond.
 • 4. Werk de bodemverbeteraars met de frees grondig door de grond. De middelen moeten goed met de aarde worden vermengd.
 • 5. Maak de oppervlakte glad met de hark. Geef royaal water, zodat de grond inklinkt. Na twee weken kunt u beginnen met planten.

Extra tips

Te natte grond is moeilijk te bewerken en laat zich niet goed met bodemverbeteraars vermengen. Bij het bewerken van natte grond bestaat daarnaast het gevaar dat de poriën met water verstopt raken. Begin daarom pas met de verbetering van de grond als deze voldoende droog en kruimelig is. De bewerking is dan ook een stuk gemakkelijker.

In het najaar kunt u beschikken over afgemaaid gras en kleingemaakte bladeren. Dit mengsel vormt een uitstekende bodemverbeteraar. Werk het in het late najaar door de grond of dek deze ermee af. Dit maakt de grond los en zorgt ervoor dat voedingsstoffen vrijkomen.

Bekende bodemverbeteraars

 • Compost: Donker, voedzaam, kruimelig, organisch materiaal; voedselrijke humus. Activeert het leven in de grond en verbetert de gesteldheid van de grond.
 • Zand : Grof, natuurlijk zand; iets grover dan zeezand. Verbetert de doorlatendheid en maakt klei- en leemgrond wat losser.
 • Turf : Een lichte en goedkope bodemverbeteraar. Maakt zware gronden losser en verhoogt het vermogen om water op te nemen.
 • Gecomposteerde mest: Kant-en-klaar verkrijgbaar; gemakkelijk door de grond te werken. Bevat veel stikstof en verbetert de doorlatendheid; houdt vocht in de grond.
 • Kalk (koolzure kalk, algenkalk): Natuurlijk, krijtwit poeder; met milde werking. Maakt voedingsstoffen geschikt voor planten; activeert het bodemleven.
 • Kleimineraalmeel, steenmeel: Meel van mergel; te koop in tuincentra; rijk aan spoorelementen. Ideaal voor zandige gronden; verbetert de vochtigheidsgraad; activeert bodemleven.
 • Bladcompost: Gecomposteerde bladeren; kan gemakkelijk zelf worden gemaakt. Hoog gehalte aan stikstof en kalium; maakt de grond kruimelig en vruchtbaar.

Verbetering van tuingrond het jaar rond

Het voorjaar is de tijd voor onderzoeken & verbeteren. Verwijder de mulchlaag met een hark. Onderzoek de grond op de pH-waarde en voedingsstoffen. Grond laten drogen en ondiep losmaken. Werk de bodemverbeteraar met een hark door de grond. Op zanderige of dichtgeslibde grond zaait u groenbemestingsplanten.

In de zomer beschermt en verzorgt u de grond. Verdeel compost, verteerde mest of ander natuurlijk materiaal rond de planten en werk dit met de hark door de grond. Daarna royaal water geven, zodat de grond inklinkt. Bescherm onbeplante grond tegen dichtslibben en uitdrogen met een mulchlaag van afgemaaid, gedroogd gras, bladeren, stro of zwarte mulchfolie.

Voorbereiden en het klaar maken voor het overwinteren gebeurd in het najaar. Na de oogst de grond spitten of goed losmaken (spitvork,
klauw). Compost verdelen en door de grond werken. Aan zanderige grond voegt u steenmeel toe. Dek de grond gedurende de winter af met bladeren, afgemaaid gras of takken.