Terras van klinkers leggen

In de klus ‘Terras van klinkers leggen’ gaan we er vanuit dat u de ondergrond al bewerkt heeft. Is dit niet het geval kunt u in de klus ‘zandbed maken‘ zien hoe dat doet.

Het voordeel van klinkers is dat u ze in elk patroon kunt leggen dat u maar wilt. Een bestratingspatroon van klinkers wordt ook wel een legverband genoemd. Er is een aantal standaard bestratingspatronen. Voorbeelden daarvan zijn het halfsteensverband (zie stap 6 van het stappenplan), het blokverband (stap 7) en het keperverband (stap 8)

De dikte van de onderlaag wordt bepaald door de functie die het terras (of het pad) gaat vervullen. Als de ondergrond wordt gevormd door stevige zand- of kleigrond, dan is een zandbed van circa 12 cm voldoende om voor de vereiste stabiliteit te zorgen. Heeft u echter te maken met een slappere ondergrond, dan zult u voor extra stabiliteit moeten zorgen. Het aangebrachte zandbed verdwijnt anders in de onderlaag, waardoor verzakkingen onvermijdelijk zijn. U kunt in dat geval het beste stevige anti-worteldoek gebruiken: gevlochten, kunststofmatten die wel vochtdoorlatend zijn, maar de korrels van het zandbed tegenhouden.

Stap 1
Het is tijd voor de zogenaamde hoogte stenen. U neemt een aantal klinkers die u op onderling ongeveer gelijke afstanden in het aangetrilde zandbed legt. De hoogte van de stenen aan de rand van het terras zijn erg belangrijk; de de hoogte van rest van de hoogte stenen wordt hiervan afgeleid. Stel de randstenen perfect ten opzichte van het gebruikte randmateriaal. Zoals u in de inleiding bij deze klus heeft kunnen lezen, verkrijgt u het mooiste resultaat als u ervoor zorgt dat de stenen een paar centimeter boven het randmateriaal uitkomen.

Terras van klinkers leggen 1

Stap 2
Met behulp van de waterpas zorgt u er nu voor dat de hoogte stenen die zich niet aan de rand van het terras bevinden, op dezelfde hoogte komen te staan als de randstenen. Gebruik de waterpas alleen in de breedte van het terras; de lengte van het terras ligt op afschot en dus niet waterpas. Als u de hoogte stenen goed heeft geplaatst, beschikt u over een flink aantal ijkpunten, die worden gebruikt bij het afreien van het zandbed.

Terras van klinkers leggen 2

Stap 3
Met het afreien van het zandbed zorgt u voor een perfect geëgaliseerde ondergrond voor de bestrating. Houd de hoogtestenen goed in de gaten. Zorg ervoor dat de ondergrond overal even hoog is als die waarop de hoogtestenen staan en voeg waar nodig zand toe. Werkt u nauwkeurig, dan heeft u voor een ideaal zandbed gezorgd.

Terras van klinkers leggen 3

Stap 4
Het straatwerk kan beginnen. U verkrijgt een erg mooi resultaat als u langs de rand van het terras een zogenaamde strekkenlaag aanbrengt. Dat is een rand die u in een eenvoudig aanliggend verband langs de gehele rand van het terras legt. Zo leidt u de aandacht af van het randmateriaal en geeft u het eigenlijke legverband een kader. U kunt kiezen voor een enkele of, zoals op de foto, een dubbele strekkenlaag.

Terras van klinkers leggen 4

Stap 5
Binnen de strekkenlaag legt u de klinkers in het gewenste verband. Indien nodig, past u het formaat van de klinkers aan met behulp van de straathamer of de knipmachine, die bij elke bouwmarkt te huur is. Voor veel legverbanden bent u gedwongen het formaat van de klinkers aan te passen. Gebruik daarvoor een goede straathamer of een stenenknipper. De gebroken kant van geknipte klinkers mag nooit naar rand van het terras wijzen. Wijzen ze naar het centrum, dan lopen lelijke randen niet in het oog.

U kunt kiezen uit tal van legverbanden. Bij de volgende stappen (6-8) ziet u er drie geïllustreerd.

Terras van klinkers leggen 5

Stap 6
Het verband dat u hierboven ziet is het halfsteensverband. Elke nieuwe rij verspringt een halve steen ten opzichte van de aanliggende rij.

Terras van klinkers leggen 6

Stap 7
Dit is het blokverband, waarbij (afhankelijk van de breedte van de klinkers) drie of vier klinkers in de lengte tegen één haaks liggende klinker worden gelegd.

Terras van klinkers leggen 7

Stap 8
Dit legverband is het keperverband. De koppen van de klinkers worden tegen de zijkanten van de aanliggende klinkers gestraat. Het geheel ligt diagonaal op de richting van het terras.

Terras van klinkers leggen 8

Stap 9
Werk zo door totdat het hele terras is gelegd. Volg altijd de vlijmethode: werk van u af, zodat u met uw knieën op al gelegde klinkers komt te zitten en niet aan de andere kant, met uw knieën in het zorgvuldig geëgaliseerde zandbed.

Maak het resultaat vervolgens goed schoon

Terras van klinkers leggen 9

Stap 10
Gebruik de trilmachine of de wals om het geheel nog eens stevig aan te drukken.

Terras van klinkers leggen 10

Stap 11
Gebruik een harde bezem om schoon zand in de voegen te vegen. Herhaal deze stap elke dag, totdat de voegen geheel zijn gevuld met zand. Uw terras is klaar!

Terras van klinkers leggen 11

Gereedschappen

Materialen